Obserwuj
Piotr L. Wilczyński
Piotr L. Wilczyński
dr, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 21, 48-66, 2017
162017
Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część II: Azja i Bałkany
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 17, 100-132, 2016
162016
Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych
PL Wilczyński
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 20 …, 2012
162012
Miejsca potencjalnych konfliktów etnicznych w Europie
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 20, 28-52, 2017
152017
Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
PL Wilczyński
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 133-156, 2013
152013
Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu
PL Wilczyński
Przedsiębiorczość – Edukacja 9, 227-243, 2013
142013
Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 2, 101-120, 2010
142010
Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów tranzytowych
J Zupancic, PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 19, 70-83, 2017
132017
Siły Zbrojne Unii Europejskiej
PL Wilczyński, N Adamczyk
Przegląd Geopolityczny 23, 100-122, 2018
122018
Population of American cities: 1950-2009
WJ Wilczyński, PL Wilczyński
Bulletin of Geography. Socio-economic series 16, 153-172, 2011
122011
Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie
A Fogas, V Verba, PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 17, 41-49, 2016
112016
Wydobycie bogactw mineralnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 12, 109-132, 2015
112015
Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I: Afryka.
PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 16, 59-76, 2016
102016
Uwarunkowania geograficzne i zróżnicowanie regionalne konfliktów zbrojnych na świecie po II wojnie światowej
PL Wilczyński
Łódź: WNG UŁ (rozprawa doktorska), 2011
82011
Neokolonializm i neoimperializm w państwach Afryki Subsaharyjskiej
M Stańczyk-Minkiewicz, PL Wilczyński
Przegląd Geopolityczny 33, 80-101, 2020
62020
Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie cz. 1. – surowce energetyczne
PL Wilczyński
Geografia w szkole 5, 4-11, 2015
62015
International recognition as a tool of military conflicts solution
PL Wilczyński
European Journal of Geopolitics 6, 66-87, 2018
42018
Geografia europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w branży zbrojeniowej
PL Wilczyński
Przemysł zbrojeniowy – tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje (red …, 2016
42016
Rozmieszczenie europejskich stoczni produkujących okręty wojenne
PL Wilczyński
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 29 (1 …, 2015
42015
Geograficzny bieg dziejów
PL Wilczyński
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2, 65-77, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20