Obserwuj
Grażyna Michalczuk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej
G Michalczuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
372013
Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej
G Michalczuk, T Mikulska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 827 (69), 197-207, 2014
362014
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
T Mikulska, G Michalczuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 826, 209-219, 2014
252014
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
T Mikulska, G Michalczuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 826, 209-219, 2014
252014
Aktywa niematerialne jako generatory wartości w spółkach notowanych na GPW
G Michalczuk
Zarządzanie i Finanse 2 (4), 49-63, 2012
92012
Standardization of corporate social responsibility reporting using the GRI framework
G Michalczuk, U Konarzewska
Optimum. Economic Studies, 74-88, 2020
82020
Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich
G Michalczuk
Studia Ekonomiczne 299, 222-231, 2016
72016
Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek
G Michalczuk
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 291-300, 2009
72009
Analysis of conceptualization and taxonomy of division of national intellectual capital (NIC),“
G Michalczuk, J Fiedorczuk
Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management, 213-223, 2017
62017
National intellectual capital in European Union countries in 2013-2017
G Michalczuk, I Skrodzka, J Paszko
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2019
52019
National intellectual capital taxonomy
G Michalczuk, J Fiedorczuk
Economics and Business 32 (1), 89-101, 2018
52018
Raport zintegrowany jako przykład nowego podejścia do sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw
G Michalczuk, U Konarzewska, T Mikulska
KWARTALNIK Nr 3 (18) ROCZNIK Nr, 33, 2017
52017
Macroeconomic perspective of intellectual capital–national intellectual capital (NIC)
G Michalczuk, J Fiedorczuk
Optimum. Studia Ekonomiczne 5, 2017
52017
ZNACZENIE RAPORTOWANIA ZINTEGROWANEGO W ZMNIEJSZANIU LUKI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
G Michalczuk, T Mikulska
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
52015
Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej
G Michalczuk, T Mikulska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014
52014
Competition and cooperation as determinants of relational capabilities companies in electronic trade and services sector (based on the example of the Podlaskie province)
U Widelska, G Michalczuk, JM Moczydłowska
Economy & Business 8, 742-751, 2014
52014
Pomiar kapitału relacyjnego z perspektywy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem
G Michalczuk
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Studio Emka, Warsaw, 71-78, 2009
52009
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w świetle badań porównawczych,[w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red
E Orechwa-Maliszewska, G Michalczuk, A Poliński
A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w …, 2005
52005
Socially responsible investing in the European Union’s capital markets
G Michalczuk, U Konarzewska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 19 (4), 757-772, 2020
42020
Komunikowanie działań CSR w procesie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
G Michalczuk, U Konarzewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2018
42018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20