Obserwuj
Łukasz Małys
Łukasz Małys
Poznań Universitey of Business and Economics
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa
Ł Małys
Difin, 2013
452013
The development of business networks in the company internationalisation process
K Fonfara, M Łuczak, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek, R Szczepański, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012
44*2012
Supply chain cooperation and company performance
M Ratajczak-Mrozek, Ł Małys
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012
192012
Marketing międzynarodowy
K Fonfara, B Deszczyński, A Dymitrowski, Ł Małys, P Mielcarek, ...
Współczesne trendy i praktyka (International marketing. Modern trends and …, 2014
162014
The approach to supply chain cooperation in the implementation of sustainable development initiatives and company’s economic performance
Ł Małys
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 18 (1), 255-286, 2023
132023
Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej
M Łuczak, Ł Małys, M Jedlińska, P Senkus, A Skrzypek, R Przybylski, ...
Advertiva, 2016
122016
Forms of internationalisation and company performance (research results)
M Ratajczak-Mrozek, A Dymitrowski, Ł Małys
Zeszyty Naukowe, 2012
122012
The Internationalisation Maturity of the Firm: A Business Relationships Perspective
K Fonfara, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek
Cambridge Scholars Publishing, 2019
102019
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi a wyniki rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw–analiza empiryczna
Ł Małys
Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich …, 2011
92011
Firm’s network position and business performance
K Fonfara, Ł Małys, M Ratajczak-Mrozek
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 306 (2), 51-66, 2021
82021
„Kształtowanie relacji z nabywcami instytucjonalnymi na rynkach zagranicznych a wyniki przedsiębiorstwa”
Ł Małys
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (11), 272, 2014
82014
Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego
Ł Małys, R Berckhan
Studia Ekonomiczne, 289-298, 2016
72016
The Types of Trust in the Development Process of the International Business Relationships: An Exploratory Study among Polish Companies
Ł Małys, K Fonfara
Entrepreneurial Business and Economics Review 6 (3), 175-191, 2018
62018
Adventurous foreign direct investment
M Zdziarski, J Światowiec-Szczepańska, M Troilo, Ł Małys
Central European Management Journal 25 (2), 117-138, 2017
52017
Strukturalne powiązania sieciowe spółek giełdowych
J Światowiec-Szczepańska, Ł Małys, M Zdziarski
The Networked Organization, 35, 2015
52015
From intermediary relationship to multiple relationships–option of developing the network position in the internationalisation process. An exploratory study of a polish food …
Ł Małys, K Fonfara
Olsztyn Economic Journal 14 (2), 209-221, 2019
42019
The roles of relationship actors in value creation in the automotive wholesale network
R Berckhan, Ł Małys
The 29th IMP Conference: Building and managing relationships in a global …, 2013
42013
Formal and informal cooperation within supply chains and company performance
M Ratajczak-Mrozek, Ł Małys
27th IMP-conference 30, 2011
42011
The Quality of Business Relationships in the Automotive Industry and the Company Performance: The Case of Polish and Brazilian Markets
Ł Małys, J Światowiec-Szczepańska, M Zdziarski
Problemy Zarządzania, 76-87, 2017
32017
Formy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań)
M Ratajczak-Mrozek, Ł Małys, A Dymitrowski
32013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20