Kazimierz Jamroz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.
K Jamroz
Politechnika Gdańska, 2011
792011
Tools for road infrastructure safety management–Polish experiences
K Jamroz, M Budzyński, W Kustra, L Michalski, S Gaca
Transportation Research Procedia 3, 730-739, 2014
432014
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
392018
The impact of road network structure and mobility on the national traffic fatality rate
K Jamroz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 54, 1370-1377, 2012
362012
Driver Fatigue and Road Safety on Poland's National Roads.
J Kazimierz, S Leszek
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 19 (2 …, 2013
31*2013
TRANS-RISK-an integrated method for risk management in transport
K Jamroz, A Kadziński, K Chruzik, A Szymanek, L Gucma, J Skorupski
Journal of KONBiN 13 (1), 209-220, 2010
262010
Pedestrian protection, speed enforcement and road network structure the key action for implementing poland's vision zero
K Jamroz, W Kustra, M Budzynski, J Zukowska
Transportation research procedia 14, 3905-3914, 2016
212016
Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej
K Jamroz, J Oskarbski
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 66-76, 2009
202009
Safety PL–a support tool for road safety impact assessment
W Kustra, K Jamroz, M Budzynski
Transportation research procedia 14, 3456-3465, 2016
182016
Travel time of public transport vehicles estimation
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Transportation Research Procedia 3, 359-365, 2014
182014
Inteligentne systemy transportu–zaawansowane systemy zarządzania ruchem
J Oskarbski, K Jamroz, M Litwin
Materiały konferencyjne z I-szego Polskiego Kongresu Drogowego" Lepsze drogi …, 2006
172006
Inteligentne systemu transportu-rozwój i struktura
K Jamroz, R Krystek
Transport miejski i regionalny, 2-11, 2006
172006
Review of road safety theories and models
K Jamroz
Journal of KONBIN 4 (1), 89-108, 2008
162008
Curb-to-barrier face distance variation an a TB51 bridge barrier crash test simulation
K Wilde, K Jamroz, D Bruski, M Budzyński, S Burzyński, J Chróścielewski, ...
Archives of Civil Engineering 63 (2), 187-199, 2017
152017
Methods of estimating the cost of traffic safety equipment’s life cycle
B Grzyl, A Kristowski, K Jamroz, A Gobis
MATEC Web of Conferences 122, 2017
142017
Why are trees still such a major hazard to drivers in Poland?
M Budzynski, K Jamroz, L Jelinski, M Antoniuk
Transportation research procedia 14, 4150-4159, 2016
122016
i inni: Ochrona pieszych
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, TRJ Mackun
Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Ministerstwo Infrastruktury i …, 2014
122014
Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Prace naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport 96, 19-29, 2013
122013
i inni, Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg
S Gaca, K Jamroz, K Ząbczyk
Raport końcowy. Konsorcjum: SIGNALCO Kraków–TRAFIK Gdańsk–HB Verkehrsconsult …, 2003
122003
Numerical methods for the assessment of bridge safety barriers
K Jamroz, S Burzyński, W Witkowski, K Wilde, G Bagiński
Adv. Mech. Theor. Comput. Interdiscip. Issues,, 231-234, 2016
112016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20