Kazimierz Jamroz
Title
Cited by
Cited by
Year
Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.
K Jamroz
Politechnika Gdańska, 2011
792011
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
652018
Tools for road infrastructure safety management–Polish experiences
K Jamroz, M Budzyński, W Kustra, L Michalski, S Gaca
Transportation Research Procedia 3, 730-739, 2014
462014
The impact of road network structure and mobility on the national traffic fatality rate
K Jamroz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 54, 1370-1377, 2012
402012
Driver Fatigue and Road Safety on Poland's National Roads.
J Kazimierz, S Leszek
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 19 (2 …, 2013
39*2013
TRANS-RISK-an integrated method for risk management in transport
K Jamroz, A Kadzinski, K Chruzik, A Szymanek, L Gucma, J Skorupski
Journal of KONBiN 13 (1), 209, 2010
282010
Pedestrian protection, speed enforcement and road network structure the key action for implementing poland's vision zero
K Jamroz, W Kustra, M Budzynski, J Zukowska
Transportation research procedia 14, 3905-3914, 2016
252016
Travel time of public transport vehicles estimation
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Transportation Research Procedia 3, 359-365, 2014
242014
Safety PL–a support tool for road safety impact assessment
W Kustra, K Jamroz, M Budzynski
Transportation research procedia 14, 3456-3465, 2016
212016
Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej
K Jamroz, J Oskarbski
Telekomunikacja i techniki informacyjne, 66-76, 2009
202009
Pedestrian safety in road traffic in poland
M Budzynski, K Jamroz, T Mackun
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (4), 042064, 2017
192017
Curb-to-barrier face distance variation in a TB51 bridge barrier crash test simulation
K Wilde, K Jamroz, D Bruski, M Burzyński, S Burzyński, J Chróścielewski, ...
Archives of Civil Engineering 63 (2), 2017
192017
Why are trees still such a major hazard to drivers in Poland?
M Budzynski, K Jamroz, L Jelinski, M Antoniuk
Transportation research procedia 14, 4150-4159, 2016
172016
Review of road safety theories and models
K Jamroz
Journal of KONBIN 4 (1), 89, 2008
172008
Inteligentne systemu transportu-rozwój i struktura
K Jamroz, R Krystek
Transport miejski i regionalny, 2-11, 2006
172006
Methods of estimating the cost of traffic safety equipment’s life cycle
B Grzyl, A Kristowski, K Jamroz, A Gobis
MATEC Web of Conferences 122, 02003, 2017
162017
Experiences and challenges in fatality reduction on polish roads
K Jamroz, M Budzyński, A Romanowska, J Żukowska, J Oskarbski, ...
Sustainability 11 (4), 959, 2019
132019
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe-zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?
A RoMAnoWSKA, K Jamroz
Transport miejski i regionalny, 4-13, 2015
132015
Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Prace naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport 96, 19-29, 2013
132013
i inni, Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg
S Gaca, K Jamroz, K Ząbczyk
Raport końcowy. Konsorcjum: SIGNALCO Kraków–TRAFIK Gdańsk–HB Verkehrsconsult …, 2003
132003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20