Hanna Bednarek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cognitive and temperamental predictors of field dependence-independence
H Bednarek, J Orzechowski
Polish Psychological Bulletin 39 (1), 54, 2008
172008
Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej
H Bednarek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
14*2011
Cognitive determinants of pilots’ effectiveness under a false horizon illusion
H Bednarek, O Truszczyński, K Wutke
The International Journal of Aviation Psychology 23 (3), 267-287, 2013
82013
Uwaga jako mechanizm zróżnicowania struktur poznawczych
J Orzechowski, H Bednarek
Studia psychologiczne 42 (1), 125-137, 2004
72004
Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations.
H Bednarek
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005
32005
Spatial and Spectral Auditory Temporal-Order Judgment (TOJ) Tasks in Elderly People Are Performed Using Different Perceptual Strategies
E Szelag, K Jablonska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek
Frontiers in Psychology 9, 2557, 2018
22018
Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon
H Bednarek
Studia Psychologiczne (Psychological Studies) 49 (1), 5-20, 2011
22011
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Mlyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112, 2016
12016
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Młyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112-122, 2016
12016
Cechy i struktura temperamentu u osób zależnych i niezależnych od pola
H Bednarek, A Wytykowska, J Orzechowski
Psychologia-Etologia-Genetyka, 2005
12005
Sprawność przestrzennych operacji umysłowych a poprawność wnioskowania dedukcyjnego
H Bednarek, J Olszewska
Roczniki Psychologiczne 7 (2), 63-79, 2004
12004
Zróżnicowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych u kierowców ze względu na płeć
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 147-156, 2004
12004
Style percepcyjne, sprawność intelektualna a funkcjonalna dominacja stronna u studentów ASP
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 5, 2001
12001
Style percepcyjne a funkcjonalna dominacja strony ciała studentów szkoły plastycznej
H Bednarek
11994
Cognitive and temperamental determinants of susceptibility to the Muller-Lyer illusion.
M Przedniczek, H Bednarek
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 157, 2020
2020
Maintenance vs Manipulation in Auditory Verbal Working Memory in the Elderly: New Insights Based on Temporal Dynamics of Information Processing in the Millisecond Time Range
K Jablonska, M Piotrowska, H Bednarek, A Szymaszek, A Marchewka, ...
Frontiers in Aging Neuroscience 12, 194, 2020
2020
THE INFLUENCE OF SLOPING CLOUD IN THE VISUAL FIELD ON THE COGNITIVE DETERMINANTS OF MILITARY PILOTS’BEHAVIOR
H Bednarek, M Janewicz, M Przedniczek
International journal of occupational medicine and environmental health 32 …, 2019
2019
Cognitive and Temperamental Determinants of Susceptibility to the Ponzo Illusion
M Przedniczek, H Bednarek
PERCEPTION 48, 182-182, 2019
2019
Czasowe przetwarzanie informacji a funkcje wykonawcze u seniorów
K Jabłońska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek, E Szeląg
Wydział Psychologii, 2018
2018
Psychologiczne benefity aktywności fizycznej
H Bednarek, P Barczak
Wydział Psychologii, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20