Hanna Bednarek
TytułCytowane przezRok
Cognitive and temperamental predictors of field dependence-independence
H Bednarek, J Orzechowski
Polish Psychological Bulletin 39 (1), 54-65, 2008
112008
Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej
H Bednarek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
9*2011
Uwaga jako mechanizm zróżnicowania struktur poznawczych
J Orzechowski, H Bednarek
Studia psychologiczne 42 (1), 125-137, 2004
72004
Cognitive determinants of pilots’ effectiveness under a false horizon illusion
H Bednarek, O Truszczyński, K Wutke
The International Journal of Aviation Psychology 23 (3), 267-287, 2013
62013
Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations.
H Bednarek
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005
22005
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Młyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112-122, 2016
12016
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Mlyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112, 2016
12016
Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon Analiza Efektywności Zachowania Pilotów pod Wpływem Złudzenia Fałszywego Horyzontu
H Bednarek
Psychological Studies, 2011
12011
Cechy i struktura temperamentu u osób zależnych i niezależnych od pola
H Bednarek, A Wytykowska, J Orzechowski
Psychologia-Etologia-Genetyka, 2005
12005
Sprawność poznawczych operacji umysłowych a poprawność wnioskowania dedukcyjnego
H Bednarek, J Olszewska
Roczniki Psychologiczne 2 (7), 63-79, 2004
12004
Zróżnicowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych u kierowców ze względu na płeć
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 147-156, 2004
12004
Style percepcyjne a funkcjonalna dominacja strony ciała studentów szkoły plastycznej
H Bednarek
11994
THE INFLUENCE OF SLOPING CLOUD IN THE VISUAL FIELD ON THE COGNITIVE DETERMINANTS OF MILITARY PILOTS’BEHAVIOR
H Bednarek, M Janewicz, M Przedniczek
International journal of occupational medicine and environmental health 32 …, 2019
2019
Cognitive and Temperamental Determinants of Susceptibility to the Ponzo Illusion
M Przedniczek, H Bednarek
PERCEPTION 48, 182-182, 2019
2019
The Effect of Inhibition Mechanisms on Susceptibility to the Ponzo Illusion
H Bednarek, M Przedniczek, J Olszewska, J Orzechowski
PERCEPTION 48, 84-84, 2019
2019
Spatial and Spectral Auditory Temporal-Order Judgment Tasks in Elderly People Are Performed Using Different Perceptual Strategies
E Szelag, K Jablonska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek
2018
Spatial and Spectral Auditory Temporal-Order Judgement (TOJ) Tasks in Elderly People Are Performed Using Different Perceptual Strategies
E Szelag, K Jablonska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek
Frontiers in psychology 9, 2557, 2018
2018
Relationship between imagination and syllogistic reasoning
H Bednarek, J Olszewska
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 7 (2), 63-79, 2017
2017
Psychologiczne uwarunkowania charyzmy
H Bednarek
Studia Historica Gedanensia, 2017
2017
Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć
H Bednarek, A Lukas
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 19, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20