Obserwuj
Hanna Bednarek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cognitive and temperamental predictors of field dependence-independence
H Bednarek, J Orzechowski
Polish Psychological Bulletin 39 (1), 54, 2008
222008
Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej
H Bednarek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
13*2011
Maintenance vs. manipulation in auditory verbal working memory in the elderly: new insights based on temporal dynamics of information processing in the millisecond time range
K Jablonska, M Piotrowska, H Bednarek, A Szymaszek, A Marchewka, ...
Frontiers in Aging Neuroscience 12, 194, 2020
102020
Spatial and spectral auditory temporal-order judgment (TOJ) tasks in elderly people are performed using different perceptual strategies
E Szelag, K Jablonska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek
Frontiers in psychology 9, 2557, 2018
92018
Cognitive determinants of pilots’ effectiveness under a false horizon illusion
H Bednarek, O Truszczyński, K Wutke
The International Journal of Aviation Psychology 23 (3), 267-287, 2013
92013
Uwaga jako mechanizm zróznicowania struktur poznawczych.
J Orzechowski, H Bednarek
Studia psychologiczne, 2004
82004
Field dependence, efficiency of information processing in working memory and susceptibility to orientation illusions among architects
A Młyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112-122, 2016
32016
Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations.
H Bednarek
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005
32005
Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon Analiza Efektywności Zachowania Pilotów pod Wpływem Złudzenia Fałszywego Horyzontu
H Bednarek
Psychological studies, 2011
22011
Müller-Lyer illusion: Cognitive style, attentional and temperamental determinants data
H Bednarek, M Przedniczek
Data in Brief 36, 107033, 2021
12021
The near-and far-transfer effects of cognitive training on attentional networks in women and men
H Bednarek, M Przedniczek, JM Olszewska, J Niewiarowski, ...
Journal of Cognitive Psychology 33 (4), 453-469, 2021
12021
Cognitive and temperamental determinants of susceptibility to the Müller-Lyer illusion
M Przedniczek, H Bednarek
Personality and Individual Differences 172, 110555, 2021
12021
THE INFLUENCE OF SLOPING CLOUD IN THE VISUAL FIELD ON THE COGNITIVE DETERMINANTS OF MILITARY PILOTS’BEHAVIOR
H Bednarek, M Janewicz, M Przedniczek
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 32 …, 2019
12019
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Mlyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112, 2016
12016
Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć
H Bednarek, A Lukas
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 19, 2015
12015
Zróżnicowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych u kierowców ze względu na płeć
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 8, 2004
12004
Style percepcyjne, sprawność intelektualna a funkcjonalna dominacja stronna u studentów ASP
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 5, 2001
12001
Style percepcyjne a funkcjonalna dominacja strony ciała studentów szkoły plastycznej
H Bednarek
11994
Sprawność przestrzennych operacji umysłowych a poprawność wnioskowania dedukcyjnego
H Bednarek, J Olszewska
Annals of Psychology 7 (2), 63-79, 0
1
Age as a moderator of the relationship between planning and temporal information processing
K Jablonska, M Stanczyk, M Piotrowska, A Szymaszek, B Lukomska, ...
Scientific Reports 12 (1), 1-11, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20