Obserwuj
Hanna Bednarek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cognitive and temperamental predictors of field dependence-independence
H Bednarek, J Orzechowski
Polish Psychological Bulletin 39 (1), 54, 2008
222008
Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej
H Bednarek
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
13*2011
Maintenance vs. manipulation in auditory verbal working memory in the elderly: new insights based on temporal dynamics of information processing in the millisecond time range
K Jablonska, M Piotrowska, H Bednarek, A Szymaszek, A Marchewka, ...
Frontiers in Aging Neuroscience 12, 194, 2020
112020
Cognitive determinants of pilots’ effectiveness under a false horizon illusion
H Bednarek, O Truszczyński, K Wutke
The International Journal of Aviation Psychology 23 (3), 267-287, 2013
112013
Spatial and spectral auditory temporal-order judgment (TOJ) tasks in elderly people are performed using different perceptual strategies
E Szelag, K Jablonska, M Piotrowska, A Szymaszek, H Bednarek
Frontiers in psychology 9, 2557, 2018
102018
Uwaga jako mechanizm zróznicowania struktur poznawczych.
J Orzechowski, H Bednarek
Studia psychologiczne, 2004
82004
Field dependence, efficiency of information processing in working memory and susceptibility to orientation illusions among architects
A Młyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112-122, 2016
32016
Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations.
H Bednarek
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2005
32005
The near-and far-transfer effects of cognitive training on attentional networks in women and men
H Bednarek, M Przedniczek, JM Olszewska, J Niewiarowski, ...
Journal of Cognitive Psychology 33 (4), 453-469, 2021
22021
Analysis of Efficiency of Pilot's Behavior in Condition of Visual Illusion of False Horizon Analiza Efektywności Zachowania Pilotów pod Wpływem Złudzenia Fałszywego Horyzontu
H Bednarek
Psychological studies, 2011
22011
Sprawność przestrzennych operacji umysłowych a poprawność wnioskowania dedukcyjnego
H Bednarek, J Olszewska
Annals of Psychology 7 (2), 63-79, 0
2
Age as a moderator of the relationship between planning and temporal information processing
K Jablonska, M Stanczyk, M Piotrowska, A Szymaszek, B Lukomska, ...
Scientific Reports 12 (1), 1-11, 2022
12022
Müller-Lyer illusion: Cognitive style, attentional and temperamental determinants data
H Bednarek, M Przedniczek
Data in Brief 36, 107033, 2021
12021
Cognitive and temperamental determinants of susceptibility to the Müller-Lyer illusion
M Przedniczek, H Bednarek
Personality and Individual Differences 172, 110555, 2021
12021
THE INFLUENCE OF SLOPING CLOUD IN THE VISUAL FIELD ON THE COGNITIVE DETERMINANTS OF MILITARY PILOTS’BEHAVIOR
H Bednarek, M Janewicz, M Przedniczek
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 32 …, 2019
12019
Field Dependence, Efficiency of Information Processing in Working Memory and Susceptibility to Orientation Illusions among Architects
A Mlyniec, H Bednarek
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 112, 2016
12016
Analiza podatności na złudzenia wzrokowe ze względu na zależność od pola i płeć
H Bednarek, A Lukas
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 19, 2015
12015
Zróżnicowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych u kierowców ze względu na płeć
H Bednarek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
12004
Style percepcyjne, sprawność intelektualna a funkcjonalna dominacja stronna u studentów ASP
H Bednarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 5, 2001
12001
Style percepcyjne a funkcjonalna dominacja strony ciała studentów szkoły plastycznej
H Bednarek
11994
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20