Obserwuj
Agata Gąsiorowska
Agata Gąsiorowska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wroclaw Faculty of Psychology
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir, A Luszczynska, T Pyszczynski
Journal of Economic Psychology 36, 55-67, 2013
1232013
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety
A Gasiorowska
Journal of Economic Psychology 43, 64-74, 2014
882014
Money cues increase agency and decrease prosociality among children: Early signs of market-mode behaviors
A Gasiorowska, LN Chaplin, T Zaleskiewicz, S Wygrab, KD Vohs
Psychological Science 27 (3), 331-344, 2016
842016
Would you do something for me? The effects of money activation on social preferences and social behavior in young children
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, S Wygrab
Journal of Economic Psychology 33, 603-608, 2012
812012
Gender as a moderator of temperamental causes of impulse buying tendency
A Gasiorowska
Journal of Customer Behaviour 10 (2), 119-142, 2011
742011
Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną: psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
61*2011
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod.
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A Gąsiorowska, CS Nosal
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 34, 2006
61*2006
The Scrooge Effect Revisited: Mortality Salience Increases the Satisfaction Derived from Prosocial Behavior
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 59, 67-76, 2015
592015
Saving can save from death anxiety: Mortality salience and financial decision-making
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
PloS one 8 (11), e79407, 2013
472013
Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game
A Gąsiorowska, A Hełka
Polish Psychological Bulletin, 2012
442012
Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie
A Gąsiorowska
422014
Emotional Style Questionnaire: A multidimensional measure of healthy emotionality.
P Kesebir, A Gasiorowska, R Goldman, MJ Hirshberg, RJ Davidson
Psychological assessment 31 (10), 1234, 2019
292019
The Impact of Money Attitudes on the Relationship Between Income and Financial Satisfaction
A Gasiorowska
Polish Psychological Bulletin 46 (2), 197-208, 2015
272015
Money as an existential anxiety buffer: Exposure to money prevents mortality reminders from leading to increased death thoughts.
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology, 2018
252018
Kwestionariusz Potrzeby Poznania-konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą
PJ Matusz, J Traczyk, A Gąsiorowska
Psychologia Społeczna 6 (2), 113-128, 2011
232011
Biedni czy bogaci. Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej.
A Gąsiorowska
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki …, 2010
162010
Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego
A Gąsiorowska
Psychologia Ekonomiczna 3, 20-39, 2013
152013
Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy
A Gasiorowska
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, 2008
152008
Model struktury, deteminant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych [The model of structure, determinant and behavioural consequences of impulsive buying]
A Gąsiorowska
Unpublished doctoral dissertation, Wroclaw: Wroclaw University of Technology …, 2003
15*2003
The Psychological Meaning of Money
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, KD Vohs
Economic Psychology, 105-122, 2018
142018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20