Agata G±siorowska
Agata G±siorowska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wroclaw Faculty of Psychology
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir, A Luszczynska, T Pyszczynski
Journal of Economic Psychology 36, 55-67, 2013
902013
Would you do something for me? The effects of money activation on social preferences and social behavior in young children
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, S Wygrab
Journal of Economic Psychology 33, 603-608, 2012
692012
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegl±d teorii i metod.
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska, CS Nosal
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 34, 2006
55*2006
Money cues increase agency and decrease prosociality among children: Early signs of market-mode behaviors
A Gasiorowska, LN Chaplin, T Zaleskiewicz, S Wygrab, KD Vohs
Psychological Science 27 (3), 331-344, 2016
532016
Gender as a moderator of temperamental causes of impulse buying tendency
A Gasiorowska
Journal of Customer Behaviour 10 (2), 119-142, 2011
522011
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety
A Gasiorowska
Journal of Economic Psychology 43, 64-74, 2014
492014
Satysfakcja z pracy w zawodach z misj± społeczn±
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska
Psychologiczne uwarunkowania, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
382011
The Scrooge Effect Revisited: Mortality Salience Increases the Satisfaction Derived from Prosocial Behavior
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 59, 67-76, 2015
362015
Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieni±dze wywołuj± koncentrację na sobie
A G±siorowska
33*2014
Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game
A G±siorowska, A Hełka
Polish Psychological Bulletin, 2012
332012
Saving can save from death anxiety: Mortality salience and financial decision-making
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
PloS one 8 (11), e79407, 2013
322013
Satysfakcja z pracy w zawodach z misj± społeczn±: psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
272011
Kwestionariusz Potrzeby Poznania-konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierz±cego motywację poznawcz±
PJ Matusz, J Traczyk, A G±siorowska
Psychologia Społeczna 6 (2), 113-128, 2011
182011
Biedni czy bogaci. Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej.
A G±siorowska
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ¶cieżki …, 2010
142010
Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego
A G±siorowska
Psychologia Ekonomiczna 3, 20-39, 2013
132013
Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy
A Gasiorowska
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr, 2008
132008
Model struktury, deteminant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych [The model of structure, determinant and behavioural consequences of impulsive buying]
A G±siorowska
Unpublished doctoral dissertation, Wroclaw: Wroclaw University of Technology …, 2003
13*2003
Money as an existential anxiety buffer: Exposure to money prevents mortality reminders from leading to increased death thoughts.
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology, 2018
122018
The Impact of Money Attitudes on the Relationship Between Income and Financial Satisfaction
A Gasiorowska
Polish Psychological Bulletin 46 (2), 197-208, 2015
112015
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Podręcznik metody
C Nosal, B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20