Follow
Agata G±siorowska
Agata G±siorowska
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wroclaw Faculty of Psychology
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir, A Luszczynska, T Pyszczynski
Journal of Economic Psychology 36, 55-67, 2013
1332013
The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety
A Gasiorowska
Journal of Economic Psychology 43, 64-74, 2014
1022014
Gender as a moderator of temperamental causes of impulse buying tendency
A Gasiorowska
Journal of Customer Behaviour 10 (2), 119-142, 2011
992011
Money cues increase agency and decrease prosociality among children: Early signs of market-mode behaviors
A Gasiorowska, LN Chaplin, T Zaleskiewicz, S Wygrab, KD Vohs
Psychological Science 27 (3), 331-344, 2016
952016
Would you do something for me? The effects of money activation on social preferences and social behavior in young children
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, S Wygrab
Journal of Economic Psychology 33, 603-608, 2012
852012
Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegl±d teorii i metod.
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska, CS Nosal
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego 34, 2006
79*2006
Satysfakcja z pracy w zawodach z misj± społeczn±: psychologiczne uwarunkowania
B Bajcar, A Borkowska, A Czerw, A G±siorowska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
69*2011
The Scrooge Effect Revisited: Mortality Salience Increases the Satisfaction Derived from Prosocial Behavior
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 59, 67-76, 2015
682015
Saving can save from death anxiety: Mortality salience and financial decision-making
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, P Kesebir
PloS one 8 (11), e79407, 2013
512013
Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game
A G±siorowska, AM Hełka
Polish Psychological Bulletin 43 (1), 20-26, 2012
472012
Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieni±dze wywołuj± koncentrację na sobie
A G±siorowska
422014
Emotional Style Questionnaire: A multidimensional measure of healthy emotionality.
P Kesebir, A Gasiorowska, R Goldman, MJ Hirshberg, RJ Davidson
Psychological assessment 31 (10), 1234, 2019
412019
The Impact of Money Attitudes on the Relationship Between Income and Financial Satisfaction
A Gasiorowska
Polish Psychological Bulletin 46 (2), 197-208, 2015
352015
Money as an existential anxiety buffer: Exposure to money prevents mortality reminders from leading to increased death thoughts
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz, P Kesebir
Journal of Experimental Social Psychology 79, 394-409, 2018
282018
Kwestionariusz Potrzeby Poznania-konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierz±cego motywację poznawcz±
PJ Matusz, J Traczyk, A G±siorowska
Psychologia Społeczna 6 (2), 113-128, 2011
282011
The Psychological Meaning of Money
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska, KD Vohs
Economic Psychology, 105-122, 2018
192018
Biedni czy bogaci. Wpływ dochodu i postaw wobec pieniędzy na ocenę własnej sytuacji finansowej.
A G±siorowska
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ¶cieżki …, 2010
172010
Trading in search of structure: Market relationships as a compensatory control tool.
A Gasiorowska, T Zaleskiewicz
Journal of Personality and Social Psychology 120 (2), 300–334, 2021
152021
Tell Me What I Wanted to Hear: Confirmation Effect in Lay Evaluations of Financial Expert Authority
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska
Applied Psychology: An International Review 67 (4), 686–722, 2018
152018
The psychological consequences of money for economic and social relationships
T Zaleskiewicz, A Gasiorowska
Routledge International Handbook of Consumer Psychology, 312, 2017
152017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20