Maciej Chrzanowski
Maciej Chrzanowski
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Crowdsourcing narzędziem wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu
L Woźniak, S Dziedzic, M Chrzanowski
Scholarly Papers of the Wrocław University of Economics 337, 88-95, 2014
52014
CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSO-WANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW
M Chrzanowski, S Dziedzic
MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014, 7, 2014
42014
INTELIGENTNA SPECJALIZACJA JAKO DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
S Dziedzic, L Woźniak, M Chrzanowski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
22015
Systemy sterowania we współczesnych przedsiębiorstwach–wymagania wobec absolwentów uczelni wyższych
P Zawada, M Chrzanowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
2019
Start-up–studium dobrej praktyki
P Zawada, M Chrzanowski
Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA 15 (1), 2018
2018
Potencjał kadrowy Podkarpacia–przyczynek do rozważań, zmiany i oczekiwania
P Zawada, M Chrzanowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
EKOINNOWACJE W STRATEGIACH FIRM KLASTRA „DOLINA LOTNICZA “.
M Chrzanowski, S Dziedzic, L Woźniak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
2015
Quality of Life as a Determinant of Poland Citizens Prosperity
M Woźniak, L Woźniak, M Chrzanowski, G Ostasz
International Journal of Management Science and Business Administration 1 (6 …, 2015
2015
EKOINNOWACJE JAKO ELEMENT NOWEGO PARADYGMATU W EUROPEJSKICH I REGIONALNYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH.
L Woźniak, S Dziedzic, M Chrzanowski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2014
2014
Współczesne wyzwania i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju branży lotniczej
S Dziedzic, L Woźniak, M Chrzanowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 129-141, 2014
2014
Oczekiwania start-upów wzglÚdem instytucji wsparcia przedsiÚbiorczoĂci wpďywajČce na iloĂĘ i jakoĂĘ kreowanych podmiotów
M Chrzanowski, P Zawada
JAKO ELEMENT NOWEGO PARADYGMATU W EUROPEJSKICH I REGIONALNYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
L Woźniak, S Dziedzic, M Chrzanowski
EKOINNOWACJE W STRATEGIACH FIRM KLASTRA „DOLINA LOTNICZA” ECO-INNOVATIONS IN THE STRATEGIES OF ENTERPRISES FROM” AVIATION VALLEY” CLUSTER
M Chrzanowski, S Dziedzic, L Woźniak
OTWARTE INNOWACJE
M CHRZANOWSKI, P ZAWADA
Quality of Life as a Determinant of Poland Citizens Prosperity
M Woźniak, L Woźniak, M Chrzanowski, G Ostasz
Science and Business Administration, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–15