Karolina Starego
Title
Cited by
Cited by
Year
Dyskursywna konstrukcja podmiotu : przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury
ST Cackowska G., Kopciewicz L., Patalon M., Stańczyk P., Starego K.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
15*2012
Sensus communis jako wspólnota równych. Teoretyczne podstawy animacji jako procesu demokratyzacji
K starego
Zoon Politikon 3, 163-187, 2012
92012
Odmowa teraźniejszości, czyli o odobywatelnianiu dzieci i udziecinnianiu obywateli
K Starego
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja 19 (3(75)), 41-65, 2016
82016
Biedny jako Inny–orientalizacja i dehumanizacja biednych w procesie dyskursywnego konstruowania reprezentacji codzienności
K Starego
Rocznik Pedagogiczny 36, 221-242, 2013
82013
Poza dyskurs kompetencji w edukacji krytycznej. „Trzeci termin” oraz Paula Freirego i Jacquesa Rancière’a idea dialogu „zapośredniczonego”
K Starego
Forum Oświatowe 28 (1), 33-53, 2016
72016
O społecznych konsekwencjach autodefinicji intelektualistów (i ich edukacyjnych konotacjach)
K Starego
Rocznik Pedagogiczny 35, 239-261, 2012
62012
„Ludzie–truskawki” i „niepomagalni”–wizerunek biednych w dyskursie prasowym tygodnika Polityka
K Starego
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja 2, 37-62, 2012
62012
Od politycznych żądań do politycznych rozwiązań : podstawy edukacji demokratycznej
K Starego
Demokracja i edukacja : dylematy, diagnozy, doświadczenia, red. K. Gawlicz …, 2014
52014
O potrzebie wartości radykalnych w edukacji obywatelskiej
K Starego
Rocznik Pedagogiczny 39, 69-82, 2016
42016
Uwolnienie podmiotowości przez u-wolnienie czasu szkoły. O komodyfikacji tożsamości, kulturze kompetencji i o pewnej możliwości wyjścia z zatrzasku indywidualizacji
K Starego
Parezja 1 (5), 42-65, 2016
42016
Wymiary polityczności pracy socjalnej
K Starego
Praca socjalna jako edukacja ku zmianie : od edukacji do polityki / red. M …, 2013
42013
Ryzyko nieoczekiwanego. W stronę pedagogiki wydarzenia
K Starego
Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty edukacji/ red. Klaudia …, 2017
32017
Czytając Miller Freirem - czyli o dwoistości i niewykorzystanym potencjale emancypacyjnym
K Starego
Więcej niż teatr : sztuka zaangażowania i angażująca wychowawczo. Romany …, 2017
32017
Obraz porządku społecznego i tożsamości obywatelskiej na przykładzie wybranych podręczników wiedzy o społeczeństwie
K Starego
Podręczniki i poradniki : konteksty, dyskursy, perspektywy / red. M …, 2011
32011
"Społeczeństwo obywatelskie" w polskim dyskursie edukacyjnym i społecznym. "Bezklasowość" i "antypolityczność" jako podstawy dominującej racjonalności społeczeństwa obywatelskiego
K Starego
Pedagogika ogólna : dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym : praca …, 2011
32011
Emancypacja - niedokończony projekt edukacji
K Starego
Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, 142-167, 2010
32010
Gniew, współczucie, solidarność – w stronę politycznie i krytycznie zorientowanej pedagogiki emocji
KA Starego
Problemy Wczesnej Edukacji 4 (35), 64-75, 2016
22016
„Aksjologiczna pustka" edukacji obywatelskiej, czyli o ideowym przekazie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla III i IV etapu kształcenia zawartym w podstawy programowej z …
K Starego
Społeczny Monitor Edukacji, 2016
22016
Dyskurs. W: M. Cackowska, L. Kopciewicz, M. Palaton, P. Stańczyk i T. Szkudlarek (red.)
K Starego
Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki …, 2012
22012
Między strukturą a działaniem - psychoanalityczna koncepcja fantazmatu w jakościowych badaniach społecznych
K Starego
Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych / red. A. Gajdzica, A …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20