Krzysztof Dobiszewski
Krzysztof Dobiszewski
St. wykładowca Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
E Urbańska-Galewska, K Żółtowski, J Ziółko, D Kowalski, A Perliński, ...
XXIV Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane 2009, Zachodniopomorski …, 2009
32009
Współczesne tendencje projektowania kratowych konstrukcji typu wieżowego i masztowego
K Dobiszewski, P Król, W Żółtowski
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, 2012
2012
Wpływ imperfekcji geometrycznych na nośność metalowych silosów obciążonych podciśnieniem
K Dobiszewski, M Gołota, J Górski, T Mikulski
Wydaw. Politech. Świetokrzyskiej, 2009
2009
Główne problemy modernizacji konstrukcji wieżowych i masztowych
K Dobiszewski, W Żółtowski
PZiTB, 2008
2008
Projektowanie masztów stalowych z uwzględnieniem potrzeb montażu i eksploatacji
K Dobiszewski
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe, 169-176, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–5