Obserwuj
Barbara Konecka-Szydłowska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Green Tourism: Attractions and Initiatives of Polish Cittaslow Cities
B Maćkiewicz, B Konecka-Szydłowska
Tourism in the City: Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism, 297-309, 2017
302017
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast Wielkopolski
M Męczyński, B Konecka-Szydłowska, J Gadziński
Ekspertyza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 69, 2010
292010
Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne= The European context of the impact of contemporary megatrends on socio …
B Konecka-Szydłowska, P Churski, T Herodowicz, R Perdał
Przegląd Geograficzny 91 (2), 39-59, 2019
202019
Urbanisation in a formal way? The different characteristics of the'newest towns' in Poland and Hungary
B Konecka-Szydłowska, A Trócsányi, G Pirisi
Regional Statistics, 135-153, 2018
202018
Spatial differentiation of the socio-economic development of Poland–“Invisible” historical heritage
P Churski, T Herodowicz, B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Land 10 (11), 1247, 2021
172021
Does history matter? Development differences in Poland
P Churski, B Konecka-Szydłowska, T Herodowicz, R Perdał
Dilemmas of regional and local development, 185-205, 2020
172020
Małe miasta nowo utworzone w procesie urbanizacji
B Konecka-Szydłowska
Bartosiewicz B., Marszał T.(red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych …, 2011
172011
Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji
B Konecka-Szydłowska
Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Wydawnictwo …, 2006
172006
Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych
P Churski, R Perdał, B Konecka-Szydłowska, T Herodowicz
Studia Regionalne i Lokalne, 70-98, 2018
152018
Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym
B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2017
152017
Significance of small towns in the process of urbanisation of the Wielkopolska region (Poland)
B Konecka-Szydłowska
European Countryside 8 (4), 444-461, 2016
142016
Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej
B Konecka-Szydłowska
Studia Ekonomiczne 279, 162-177, 2016
142016
Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, Uniwersytet im
P Churski, A Borowczak, M Dolata, J Dominik, J Hauke, R Perdał, ...
Adama Mickiewicza, Poznań, 2013
142013
European Regional Development: Contemporary Regional and Local Perspectives of Socio-Economic and Socio-Political Changes
P Churski, T Herodowicz, B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Springer Nature, 2021
132021
Czynniki rozwoju regionalnego w świetle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych–dyskurs teoretyczny
P Churski, T Herodowicz, B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Working Paper of FORSED Project, 1, Instytut Geografii Społeczno …, 2017
132017
Perspectives for development of small towns in Wielkopolska voivodeship
U Kaczmarek, B Konecka-Szydłowska
Kleinstädte in Mittel-und Osteuropa: Perspektiven und Strategien lokaler …, 2013
132013
Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie:(Theoretical and practical dimension of place-base territorial policy)
P Churski, B Konecka-Szydłowska, R Perdał, T Herodowicz
Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2020
122020
Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie
P Churski, T Herodowicz, B Konecka-Szydłowska, R Perdał
Working Papers, 2, FORSED–projekt badawczy NCN 2015/19/B/HS5/00012 „Nowe …, 2017
122017
Zróżnicowanie polskiej sieci miast Cittaslow w aspekcie społeczno-gospodarczym.[W:] E
B Konecka-Szydłowska
Strzelecka (red.), Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow …, 2017
122017
Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego
B Konecka-Szydłowska, H Maćkowiak
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39-56, 2016
122016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20