Dominika Cendrowicz
Dominika Cendrowicz
Assistant Professor, University of Wrocław, Faculty of Law, Administration and Economics
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej
D Cendrowicz
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2017
52017
Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
D Cendrowicz
Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 29-54, 2012
42012
Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego
J Korczak, D Cedrowicz
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań …, 2015
3*2015
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jako unijny instrument współpracy transgranicznej w prawie krajowym–wybrane zagadnienia
D Cendrowicz
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2015
22015
Formy prawne współpracy transgranicznej w polskim porządku prawnym
D Cendrowicz
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 8, 85-96, 2010
12010
Teoria racjonalnego tworzenia prawa a ustawodawstwo z zakresu pomocy społecznej. Uwagi na tle ustalania właściwości miejscowej gminy w sprawach przyznawania świadczeń z zakresu …
D Cendrowicz
Przegląd Prawa i Administracji 120, 591-603, 2020
2020
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym z perspektywy zasady pomocniczości
D Cendrowicz
DIFIN, 2020
2020
Niepomijalność administracji publicznej: (jubileusz 50-lecia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 7. 06. 2019 r.)
D Cendrowicz, Ł Prus
Państwo i Prawo 2020, z. 6, 143-145, 2020
2020
Układ zadaniowo-kompetencyjny administracji publicznej : uwagi na tle zasady pomocniczości
D Cendrowicz
Układ administracji publicznej, red. J. Korczak, 193-209, 2020
2020
Prywatyzacja form wykonywania zadań publicznych w sferze pomocy społecznej. Uwagi na tle funkcjonowania niepublicznych domów pomocy społecznej
D Cendrowicz
E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa …, 2020
2020
Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej
D Cendrowicz
Prawo 327, 39-54, 2019
2019
Informatyzacja administracji publicznej w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
D Cendrowicz
Dialogi zarządzania cyfrowego: roczny zbiór tez. Cz. 1, red. O. Karpenko, M …, 2019
2019
Rechtsformen sozialer Sicherung für ältere Menschen in Polen
D Cendrowicz, R Mędrzycki
Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht, 2019, 10, 320-426, 2019
2019
Umowa pożyczki i użyczenia w pomocy społecznej: refleksje z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego
D Cendrowicz
Pogranicze prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, 241-255, 2019
2019
Wójt jako pracownik samorządowy : uwagi na temat wybranych aspektów statusu pracowniczego wójta
D Cendrowicz
Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, red. B …, 2019
2019
Rodzina jako podmiot ochrony danych osobowych w pomocy społecznej
D Cendrowicz, R Mędrzycki
Samorząd Terytorialny, 101-114, 2019
2019
Comparative Perspectives for Public Administration and Administrative Law, red. D. Cendrowicz, A. Chrisidu-Budnik
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna …, 2018
2018
Homelessness and the European Union’s Initiatives to End It
D Cendrowicz
Białostockie Studia Prawnicze 2 (23), 53-66, 2018
2018
On the need for comparative study of public administration and administrative law
D Cendrowicz
Comparative perspectives for public administration and administrative law …, 2018
2018
Cywilizacja administracji publicznej w obliczu zjawiska bezdomności: w kwestii cywilizowanego podejścia administracji publicznej do osób bezdomnych
D Cendrowicz
Cywilizacja administracji publicznej: księga jubileuszowa z okazji 80-lecia …, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20