Obserwuj
Олександр Михайлович Бердніков
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Полесья УССР (диссертация на соискание ученой степени доктора с.-х. наук)
АМ Бердников
Минск, 1990
501990
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Полесья УССР (автореферат диссертации на соискание ученой степени …
АМ Бердников
Минск, 1990
501990
Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва
БС Носко, ПВ П., ОГ Тараріко, РС Трускавецький, ВХ Ківер, СА Балюк, ...
Київ: "Аграрна наука", 1999
351999
Зеленое удобрение - биологизация земледелия, урожай
АМ Бердников
Черниговское НПО "Элита", 1992
341992
Возделывание картофеля с использованием сидератов
АМ Бердников, ВП Косьянчук
Земледелие, 26, 1999
311999
Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва
Ю.О. Тараріко, О.М. Бердніков, О.Ю. Несмашна
К.: Аграрна наука, 2005
302005
Трансформация в почве и поглощение растениями азота
БС Носко, ББ Котвицкий, АМ Бердников, ТА Юнакова
Агрохимия, 3-11, 1997
271997
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЦЛ В., та ін.
К.: Аграрна наука, 2011
262011
Роль сидерації в сучасному землеробстві
ОМ Бердніков, ЮА Никитюк
Вісник аграрної науки, 12-15, 2004
162004
Нормативы прибавок урожая сельскохозяйственных культур от применения органических удобрений
ПД Попов, ВИ Хохлов, МН Новиков, СМ Лукин, ГА Гармаш, ...
Упрполиграфиздат Владимирского облисполкома, 1990
131990
Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин
ВВ Волкогон, СБ Дімова, КІ Волкогон, РО Борулько, ОМ Бердніков
Вісник аграрної науки, 25-28, 2010
112010
Системи біоенергетичного аграрного виробництва
ЮО Тараріко, ДП Вінничук, ВВ Волкогон, ОМ Бердніков
Київ: ДІА, 2009
102009
Сидерати в сучасному землеробстві: науково-виробниче видання (монографія)
ІА Шувар, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ВМ Сендецький, ОВ Тимофійчук, ...
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015
92015
Система удобрений картофеля-накопление нитратов в клубнях и семенные качества в потомстве
АМ Бердников, АФ Меньков
Повышение плодородия и продуктивности песчаных почв, 73-79, 1996
91996
Рекомендации по использованию зеленого удобрения как способа оздоровления почвы и снижения заболеваемости зерновых колосовых культур корневой гнилью
ЮМ Возняковская, АК Никонорова, АМ Бердников
Чернигов, 1992
91992
Ефективність застосування діазофіту в різних системах удобрення при вирощуванні пшениці ярої
ГВ Хоменко, ОМ Бердніков, ЛВ Потапенко, ОГ Гапон, ВП Лавська
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
82009
Стаціонарні агротехнічні досліди як інформаційна база для моделювання та прогнозування розвитку агроекосистем
ЮО Тараріко, ОМ Бердніков, ЛД Глущенко, АО А.
Формування енергогенеруючих біоорганічних агроекосистем. Науково-методичне …, 2008
8*2008
Влияние природных бентонитов и минеральных удобрений на накопление сахара в корнеплодах
АВ Бердников, ЮС Колягин
Сахарная свекла, 27-28, 2007
72007
Рациональное использование биологического и минерального азота в земледелии Полесья
АМ Бердников, НВ Патыка, СА Сытник
Агроекологічний журнал, 14-20, 2005
72005
Агроэкологическая и ресурсосберегающая роль севооборотов (на основе лизиметрических исследований)
АМ Бердников, ЕП Чмель, ЛВ Потапенко, МА Кризская
Агроекологічний журнал, 38-43, 2014
62014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20