Obserwuj
Михайло Аркадійович Вакслер
Михайло Аркадійович Вакслер
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Zweryfikowany adres z hnpu.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Методика розвитку точності кидків у баскетболі
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту …, 2004
102004
Використання активних методів і інтерактивних технологій при підготовці майбутніх учителів фізичного виховання
IB Grynchenko, MA Waxler, AO Tikhonov
Health, sport, rehabilitation 1 (1), 17-19, 2015
42015
Індивідуальні особливості підготовленості баскетболісток педагогічного вузу
ЖЛ Козіна, ВО Воробйова, МА Вакслер, АО Тихонова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
42005
Методика восстановления работоспособности с применением баночного массажа и аутогенной тренировки баскетболисток студенческих команд
ЖЛ Козина, ЛВ Кожухар, ИН Собко, МА Вакслер, АА Тихонова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
32015
Обґрунтування ефективності методу контролю фізичного навантаження у дітей-акселератів по суб’єктивним відчуттям при заняттях баскетболом на уроках фізкультури в школі
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова
Physical Education Theory and Methodology, 31-34, 2001
32001
Подготовка игроков в студенческих баскетбольных командах с акцентом на применение тактических упражнений
ЖЛ Козина, ИБ Гринченко, МА Вакслер, АА Тихонова
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
22008
Застосування баночної та аутогенної методики відновлення працездатності на рівень спеціальної фізичної, технічної підготовленсті та психофізіологічні можливості баскетболісток …
ЖЛ Козіна, ЛВ Кожухар, МА Вакслер, АО Тихонова
Актуальні проблеми фізкультурної освіти, 45-50, 2015
12015
Methodological principles outline discipline" Organization studies-tourism activity" using information technologies.
ZL Kozina, FN Dolzhko, AS Lido, MA Vaksler, AA Tihonova
12011
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ" ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКО-ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЖЛ Козина, ФН Должко, АС Лидо, МА Вакслер, АА Тихонова
Физическое воспитание студентов, 44-47, 2011
12011
ТОЧНІСТЬ КИДКІВ ЯК ПОКАЗНИК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТА
ЖО Цимбалюк, АО Тіхонова, МА Вакслер
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теорет. журн].–Харків: ХДАФК …, 2009
12009
Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини
В Мудрян
Молодь і ринок, 164-169, 2017
2017
Застосування інтерактивних методів у формуванні професійно-педагогічної позиції майбутніх учителів фізичної культури
ІБ Гринченко, МА Вакслер, АО Тихонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
2017
Імідж учителя фізичної культури очами першокурсника
IB Grinchenko, MA Waxler, AO Tikhonovа
Health, sport, rehabilitation 2 (2), 5-7, 2016
2016
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНСТІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ БАСКЕТБОЛІСТОК …
ЖЛ Козіна, ЛВ Кожухар, МА Вакслер, АО Тихонова
ББК 75 Ф 50, 74, 2015
2015
Методика відновлення працездатності із застосуванням баночного масажу та аутогенного тренування баскетболісток студентських команд
ЖЛ Козіна, ЛВ Кожухар, ІМ Собко, МА Вакслер, АО Тихонова, ...
2015
Структура підготовленості баскетболісток студентської команди
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова, АВ Попова
Теорія та методика фізичного виховання, 43-47, 2011
2011
Методика проведення уроків зі спортивних ігор в школі (баскетбол)
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова
Physical Education Theory and Methodology, 32-40, 2006
2006
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОБ’ЄКТИВНИМИ І СУБ’ЄКТИВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАПРУЖЕНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ В БАСКЕТБОЛІСТОК РІЗНОГО ВІКУ
ЖЛ Козіна, МА Вакслер, АО Тихонова, ОВ Сірий, БІ Без’язичний, ...
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 2003
2003
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
ВС Ашанін, ЛВ Філенко, ІЮ Філенко, ГС Полторацька, ГП Грибан, ...
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ У ДЕТЕЙ-АКСЕЛЕРАТОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
ЖЛ Козина, МА Вакслер, АА Тихонова, ВЕ Клювак
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І …, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20