Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Kozminski University
Verified email at alk.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
How Creating Shared Value Differs From Corporate Social Responsibility
P Wójcik
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 24 (2), 32-55, 2016
832016
Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu
P Wójcik
e-mentor, 17-22, 2013
492013
Exploring Links Between Dynamic Capabilities Perspective and Resource-Based View: A Literature Overview
P Wójcik
International Journal of Management and Economics 45, 83-107, 2015
442015
The business case for corporate social responsibility: A literature overview and integrative framework
P Wójcik
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 26 (1 …, 2018
72018
Effects of corporate social responsibility initiatives and price premiums on Polish consumers’ responses: an experimental study
P Wójcik
International Journal of Management and Economics 38, 84-101, 2013
62013
Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context
M Ciszewska-Mlinarič, P Wójcik, K Obłój
Journal of Business Research 108, 450-465, 2020
42020
The impact of cognitive and behavioral factors on the export performance: a dynamic capabilities perspective
P Wójcik, M Ciszewska-Mlinarič
European Business Review, 2020
22020
Explorative and exploitative choices in response to initiative failure: Study of entrepreneurs and managers
P Wójcik, M Ciszewska-Mlinarič
Entrepreneurial Business and Economics Review 8 (3), 83-99, 2020
12020
Paradoxical nature of dynamic capabilities research: a content analysis of literature
P Wójcik
Baltic Journal of Management 15 (5), 727-755, 2020
12020
Therapy and Trauma: Organizational Learning Process in Corporate and Startup Cooperation
K Obloj, P Wojcik, S Wiercinski
Academy of Management Proceedings 2017 (1), 13928, 2017
12017
Corporate acceleration process: a systems psychodynamics perspective
P Wójcik, K Obłój, A Wąsowska, S Wierciński
Journal of Organizational Change Management 33 (6), 1163-1180, 2020
2020
Intention to De-Internationalise: Foreign-Based Competition at Home and the Effect of Decision-Makers’ Role
P Wójcik, M Ciszewska-Mlinarič
Entrepreneurial Business and Economics Review 8 (2), 199-218, 2020
2020
Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia
K Obłój, M Ciszewska-Mlinarič, P Wójcik, P Trąpczyński
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją …, 2020
2020
Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej
M Ciszewska-Mlinarič, K Obłój, P Trąpczyński, P Wójcik
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją …, 2020
2020
Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania
K Obłój, M Ciszewska-Mlinarič, P Wójcik, P Trąpczyński
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją …, 2020
2020
With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?
KO Piotr Wójcik, Aleksandra Wąsowska, Mariola Ciszewska-Mlinaric
Emerald Emerging Markets Case Studies 7 (1), 1-21, 2017
2017
Tworzenie wartości wspólnej jako nowa metoda konkurowania
P Wójcik
Strategiczne pola konkurowania, 243-255, 2016
2016
Budowa zdolności organizacji do tworzenia przewagi konkurencyjnej
P Wójcik
Strategiczne pola konkurowania, 93-107, 2016
2016
Zarządzanie portfelem modeli biznesu – w stronę zarządzania zintegrowanego
PW Katarzyna Duczkowska‑Małysz, Małgorzata Duczkowska‑Piasecka
Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym, 209-246, 2015
2015
Dyfuzja standardów odpowiedzialności społecznej w sieciach przedsiębiorstw w Polsce
P Wójcik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 357-366, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20