Oleg Gorbaniuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Personifikacja marki: perspektywa psychologiczna i marketingowa
O Gorbaniuk
Lublin: Wydawnictwo KUL (ISBN: 978-83-7702-308-2), 2011
362011
The factor structure of Polish personality‐descriptive adjectives: An alternative psycho‐lexical study
O Gorbaniuk, A Budzińska, M Owczarek, E Bożek, K Juros
European Journal of Personality 27 (3), 304-318, 2013
282013
Dimensions of political party “personality” perception
O Gorbaniuk, K Kusak, A Kogut, M Kustos
Journal of Political Marketing 14 (1-2), 35-63, 2015
242015
Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiujcej w Polsce: Źródła i monografie/Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
R Dzwonkowski, O Gorbaniuk, O Gorbaniuk, J Gorbaniuk
Towarzystwa Naukowego KUL (Lublin), 2002
212002
Cultural correlates of Internet addiction
A Błachnio, A Przepiórka, O Gorbaniuk, M Benvenuti, AM Ciobanu, ...
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 22 (4), 258-263, 2019
152019
Cultural differences, stereotypes and communication needs in intercultural communication in a global multicultural environment. The employees’ perspective
A Gut, M Wilczewski, O Gorbaniuk
Journal of Intercultural Communication 43 (1), 1-20, 2017
152017
Personifikacja marki
O Gorbaniuk
Perspektywa psychologiczna i marketingowa, KUL, Lublin, 91, 2011
152011
Mobile phone addiction, phubbing, and depression among men and women: A moderated mediation analysis
A Ivanova, O Gorbaniuk, A Błachnio, A Przepiórka, N Mraka, V Polishchuk, ...
Psychiatric Quarterly, 1-14, 2020
122020
Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego
M Sagan, P Zalewa, O Gorbaniuk, B Jóźwik
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 247 (4), 85-98, 2011
122011
Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective
E Glińska, O Gorbaniuk
Place Branding and Public Diplomacy 12 (1), 46-58, 2016
92016
Taxonomy of person-descriptive terms in Polish: A psycho-lexical study
O Gorbaniuk, E Czarnecka, M Chmurzyńska
Current Problems of Psychiatry 12, 100-106, 2011
92011
Taksonomia wolnych skojarzeń z partiami politycznymi w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku: badania studentów lubelskich uczelni
H Alicja, O Gorbaniuk
Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia, 71-85, 2009
9*2009
Wymiary dyferencjacji profili spostrzeganych cech osobowości polskich polityków: analiza danych zagregowanych
O Gorbaniuk, KUL Instytut Psychologii
Psychologia Społeczna 4 (1-2 (10)), 88-105, 2009
92009
Measuring corporate personality: A critical review and new insights
O Gorbaniuk, W Razmus, K Firlej, A Lebiedowicz, M Leszczyński
Journal of Brand Management 24 (5), 423-438, 2017
82017
Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego
R Dzwonkowski, O Gorbaniuk, J Gorbaniuk
Źródła i monografie, 2004
82004
Adjective markers of Polish indigenous lexical personality factors: A peer-rating study
O Gorbaniuk, N Szczepańska, M Suchomska, A Ivanova, M Zygnerska
Roczniki Psychologiczne 17 (2), 309-325, 2014
72014
Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek
O Gorbaniuk, M Toczyńska, A Osiak, A Szostak
O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, 159-186, 2012
72012
Імідж України на тлі інших держав у світлі концепції" особистості країни"
О Горбанюк, В Размус, М Богуш
Соціальна психологія, 75-90, 2010
72010
Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfl iktów: podejście socjopsychologiczne
D Bar-Tal
Psychologia Społeczna 8 (24), 7-21, 2013
62013
Zgodność obrazu siebie i wizerunku konsumenta-wartość predykcyjna różnych metod pomiaru kongruencji
O Gorbaniuk, M Stachoń-Wójcik
Marketing i Rynek, 17-26, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20