Obserwuj
Angelika Andrzejczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań
A Andrzejczyk
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku, 2016
15*2016
Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju
B Roszkowska-Mądra, A Parfieniuk, M Studnicki
Optimum. Studia Ekonomiczne, 217-235, 2014
92014
Metody badań edukacji przedsiębiorczej
A Andrzejczyk
Przedsiębiorczość-Edukacja 12, 352-363, 2016
42016
Współpraca Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych w obszarze edukacji przedsiębiorczej
A Sadowski, A Andrzejczyk
Przegląd Organizacji, 20-26, 2018
32018
Przedsiębiorczość studentów województwa podlaskiego
A Andrzejczyk
Optimum. Studia ekonomiczne 6 (84), 142-170, 2016
32016
Entrepreneurial Attitude and Education of Entrepreneurs from the Podlaskie
A Andrzejczyk
Óbuda University e-Bulletin 7 (1), 1-7, 2017
22017
Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej
A Andrzejczyk
Horyzonty Wychowania 15 (34), 175-193, 2016
12016
Przedsiębiorczość młodzieży akademickiej
A Andrzejczyk
2022
The state of entrepreneurship in Poland: an empirical analysis
A Andrzejczyk
Marketing i Rynek, 23-32, 2021
2021
Searching for entrepreneurship: The perception of the phenomenon
A Andrzejczyk
Ekonomia–Wroclaw Economic Review 27 (4), 7-19, 2021
2021
Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Adam Sadowski–nota biograficzna
A Andrzejczyk
Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów …, 2020
2020
Formy edukacji sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych–próba oceny
A Andrzejczyk
Marketing i Rynek, 8-17, 2016
2016
O potrzebie prowadzenia badań dotyczących przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem Polski
A Andrzejczyk
Gospodarka oparta na wiedzy, 7-22, 2016
2016
Entrepreneurship of University Students from Urban and Rural Areas - Comparative Analysis
A Andrzejczyk
15th International Scientific Days "Challenges and Prospects for Innovation …, 2016
2016
Edukacja w dokumentach strategicznych Polski
A Andrzejczyk
Gospodarka oparta na wiedzy, 23-34, 2016
2016
Czynniki rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań ankietowych
A Parfieniuk
Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym, 76-90, 2015
2015
Potencjał energetyczny województwa podlaskiego: odnawialne źródła energii
R Hrynkiewicz, A Parfieniuk, E Pytel
Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie: praca zbiorowa, 134-144, 2014
2014
Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce
A Parfieniuk
Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym, 113-123, 2013
2013
Ocena aktywności przedsiębiorczej mieszkańców Augustowa
K Czupryński, A Grajewska, J Moczulska, A Parfieniuk, R Parzonko, ...
Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym, 25-45, 2013
2013
Działalność Podlaskiego Klastra Bielizny jako przykład korzyści kooperacyjnych
A Parfieniuk
Zarządzanie i Finanse 1 (4), 395-405, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20