Leszek Koczanowicz
Leszek Koczanowicz
Professor of Philosophy and Political Science, SWPS University of Social Sciences and Humanities
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Politics of time: Dynamics of identity in post-communist Poland
L Koczanowicz
Berghahn Books, 2008
392008
Politics of dialogue: Non-consensual democracy and critical community
L Koczanowicz
Edinburgh University Press, 2015
362015
Memory of politics and politics of memory. Reflections on the construction of the past in post-totalitarian Poland
L Koczanowicz
Studies in East European Thought, 259-270, 1997
361997
Wspólnota i emancypacje: spór o społeczeństwo postkonwencjonalne
L Koczanowicz
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2005
312005
Cosmopolitanism and its Predicaments
L Koczanowicz
Studies in Philosophy and Education 29 (2), 141-149, 2010
272010
Estetyka pragmatyczna: żywe piękno i refleksja nad sztuką
R Shusterman, A Chmielewski, E Ignaczak, L Koczanowicz, Ł Nysler, ...
Wydawnictwo Aureus, 2015
252015
Polityka czasu: dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce
L Koczanowicz, D Ost
Wydawn. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2009
25*2009
Beyond dialogue and antagonism: a Bakhtinian perspective on the controversy in political theory
L Koczanowicz
Theory and society 40 (5), 553-566, 2011
202011
Jednostka-działanie-społeczeństwo: koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu
L Koczanowicz
Wydawnictwo IFIS PAN, 1994
18*1994
The Politics of Catastrophe: Poland’s Presidential Crash and the Ideology of Post-postcommunism
L Koczanowicz
East European Politics and Societies 26 (04), 811-828, 2012
172012
Lek nowoczesny
L Koczanowicz
Kraków, 2011
152011
The choice of tradition and the tradition of choice: Habermas’ and Rorty’s interpretation of pragmatism
L Koczanowicz
Philosophy & social criticism 25 (1), 55-70, 1999
151999
Post-postkomunizm a kulturowe wojny
L Koczanowicz
Teksty drugie, 9-21, 2010
132010
THE POLISH CASE Community and Democracy under the PiS
L Koczanowicz
New Left Review 102 (Nov Dec 2016), 77-96, 2016
122016
Polityka dialogu
L Koczanowicz
Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, 2015
122015
Freedom and communication: The concept of human self in Mead and Bakhtin
L Koczanowicz
Dialogism. An International Journal of Bakhtin Studies 4, 54-66, 2000
122000
Polityka dialogu: demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna
L Koczanowicz, K Liszka
PWN, 2015
112015
Współczesna filozofia społeczna: rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji
L Koczanowicz, R Włodarczyk
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
102011
Democracy in dialogue, dialogue in democracy: The politics of dialogue in theory and practice
K Jezierska, L Koczanowicz
Routledge, 2016
92016
GH Mead and LS Vygotsky on Meaning and the Self
L Koczanowicz
The Journal of Speculative Philosophy, 262-276, 1994
91994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20