Obserwuj
Andrzej Muczyński
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wycena nieruchomości: Przykłady
A Hopfer
AR-T Olsztyn, 1993
281993
The information system for social housing management as a part of the land administration system–A case study of Poland
A Muczyński, A Dawidowicz, R Źróbek
Land use policy 86, 165-176, 2019
262019
Financial flow models in municipal housing stock management in Poland
A Muczyński
Land Use Policy 91, 104429, 2020
252020
An integrated approach to real estate (porfolio) management
A Muczyński
Real Estate Management and Valuation 23 (2), 5-16, 2015
252015
Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych
A Hopfer
TWIGGER Warszawa, 1999
18*1999
A comprehensive model of municipal housing stock management
A Muczyński
Real estate management and valuation 24 (2), 57-71, 2016
172016
Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej
A Muczyński
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 19 (2), 7-26, 2011
132011
Organizational model of municipal housing stock management in the contracting system–A case study of Poland
A Muczyński
Land Use Policy 115, 106049, 2022
122022
Supporting tenant relocation in social housing management: Development of the dedicated geoinformation system in Poland
A Muczyński, A Zwirowicz-Rutkowska, JN da Costa
Cities 120, 103431, 2022
122022
The use of GIS tools for sustainable management of municipal housing stock in Poland
A Dawidowicz, A Muczyński, ME Pacholczyk
Survey review 51 (368), 431-441, 2019
112019
Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości:(przykłady operatów szacunkowych)
S Źróbek
Educaterra, 2005
112005
The Concept of Tenant Displacement in the Management of Housing Stock
A Muczyński, A Turbaczewska
Real estate management and valuation 21 (4), 26-35, 2013
102013
Ocena stopnia aktywności lokalnej polityki mieszkaniowej w wybranych gminach miejskich
A Muczyński
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10 (4), 41-51, 2011
82011
Ocena wielkości luki remontowej w zasobach komunalnych i wspólnotowych
A Muczyński
Wycena.Wartość,obrót, zarządzanie nieruchomościami 1 (1(82)), 23-28, 2008
82008
Model organizacyjny zarządzania zasobami lokalowymi gminy miejskiej
Andrzej Muczyński
Świat Nieruchomości 1 (103/2018), 43-51, 2018
72018
Metodyka wspomagania gospodarki remontowej w gminnych zasobach lokalowych
A Muczyński
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 17 (3), 69-82, 2009
72009
Grupowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem sieci Kohonena
A Muczyński
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 8 (4), 5-15, 2009
62009
Przekształcenia form zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi
A Muczyński
Wycena.Wartość, obrót, zarządzanie nieruchomościami 1 (Nr 5(75)), 26-29, 2006
62006
Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości – wybrane zagadnienia.
A Muczyński
Wycena.Wartość, obrót, zarzadzanie nieruchomościami 1 (4 (71)), 8-13, 2005
62005
Określanie wartości rynkowej nieruchomości
Sabina Źróbek, Radosław Cellmer, Jarosław Czerkies, Andrzej Muczyński
Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002
62002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20