Małgorzata Rocławska-Daniluk
Małgorzata Rocławska-Daniluk
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii
M Rocławska-Daniluk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
142011
Czytanie i pisanie:metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych.
M Rocławska-Daniluk
102017
Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6-letnich
M Rocławska-Daniluk
Glottispol, 2007
2*2007
Z warsztatu logopedy-praktyka: Karta do diagnozy logopedycznej (umowa, karta wywiadu oraz karta badania mowy)
M Rocławska-Daniluk
SPIS TREŚCI I. Zagadnienia teoretyczne, 44, 2008
1*2008
Problemy dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu - refleksje na kanwie lektury serii książek Anny Radwańskiej
M Rocławska-Daniluk
Logopaedica Lodziensia 3, 177-186, 2019
2019
Drobiazgi nie tylko językoznawcze w twórczości prof. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej
H Serocka, M Rocławska-Daniluk
Język-Szkoła-Religia 14 (spec.), 2019
2019
Polish in supplementary schools in Great Britain: A case study of the Polish School of Manchester
M Rataj, M Rocławska-Daniluk
Beyond Philology 15, 157-177, 2018
2018
The phonological tasks for children in a bilingual education. Raport from the studies
M Rocławska-Daniluk
2018
Logopedzi a zagadnienie dwujęzyczności dzieci
M Rocławska-Daniluk
KTN, 2017
2017
Language Education
D Stanulewicz, K Janczukowicz, M Roclawska-Daniluk
Peter Lang GmbH, 2017
2017
Pomóżmy dzieciom lepiej mówić w języku ojczystym i w kolejnych językach! Studium przypadku ucznia z ubytkiem słuchu
M Rocławska-Daniluk, E Kowalewska
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
2017
Praktyczne aspekty kompetencji kulturowej w logopedii
M Rocławska-Daniluk
Harmonia Universalis, 2017
2017
Konteksty dwujęzyczności w polskiej literaturze przedmiotowej
M Rocławska-Daniluk
Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne 4 …, 2016
2016
Polish and English in Contemporary Poland. A Cross -Educational Study
RM M. Rocławska-Daniluk
Beyond Words. Crossing Borders in English Studies 2, 113-130, 2016
2016
Problemy językowe w wypowiedziach pisemnych przyszłych nauczycieli
M Rocławska-Daniluk
Norma i uzus współczesnje polszczyzny - wybrane problemy, 86-94, 2016
2016
Badania języka młodych Polaków w dwujęzycznej formule nauczania
M Rocławska-Daniluk
Bogactwo współczesnej polszczyzny, 135-143, 2014
2014
Rozważania językoznawcy na temat rozwoju dziecka w rodzinie
M Rocławska-Daniluk
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
2013
Jak należy prawidłowo odczytywać wyrazy: e-learning i e-zasoby?
M Rocławska-Daniluk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2013
Nauka języka obcego a wady wymowy w języku ojczystym u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
M Rocławska-Daniluk
Mówienie w języku obcym - skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, 229-251, 2013
2013
Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej
M Rocławska-Daniluk
Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki., 202-208, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20