Dominika Mikucka-Wójtowicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
E Bujwid-Kurek, D Mikucka-Wójtowicz
Wydawnictwo „Libron”, Kraków, 2015
82015
The 2014 Parliamentary Elections in Serbia – Refresh or Reset of the Political Landscape? (Wybory parlamentarne w Serbii w 2014 roku – odświeżenie czy reset krajobrazu …
D Mikucka-Wójtowicz
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M–Balcaniensis et …, 2017
7*2017
Resilient or resistant? The impact of transnational party cooperation on Croatian political parties
D Mikucka-Wójtowicz
East European Politics 32 (2), 236-257, 2016
72016
Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010
D Mikucka-Wójtowicz
Wydawnictwo Libron, 2014
72014
Populizam u političkim strankama – strategija ili ideologija?
D Mikucka-Wójtowicz
Populizam, ur. Zoran Lutovac, 103-118, 2017
52017
Działalność partii mniejszości narodowych w Republice Serbii w latach 1990–2008
D Mikucka-Wójtowicz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 11, 87–112, 2013
42013
The Chameleon Nature of Populist Parties. How Recurring Populism is Luring ‘the People’ of Serbia and Croatia
D Mikucka-Wójtowicz
Europe-Asia Studies 71 (3), 450-479, 2019
32019
Two Dogs Fight and a Third Grabs the Bone. Reasons for the Electoral Success of Unexpected Candidates – the Croatian Political Scene after the Last Two Parliamentary Election …
D Mikucka-Wójtowicz
Slovak Journal of Political Sciences 17 (3-4), 249-277, 2017
32017
Sytuacja mniejszości boszniackiej w Sandżaku–wyzwania i problemy
D Mikucka-Wójtowicz
Sprawy Narodowościowe, 143-167, 2013
32013
The right to political representation for members of national minorities in the Republic of Croatia, 1990-2004
D Mikucka-Wojtowicz
Sprawy Narodowościowe-Seria Nowa 37, 7-17, 2010
32010
The Impact of Europeanization on Internal Party Organizational Dynamics in Selected Post-Yugoslav Countries
D Mikucka-Wójtowicz
Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2017
22017
W okowach etniczności? Wybrane partie etnoregionalne w Serbii i Chorwacji (1990–2012)
D Mikucka-Wójtowicz
Sprawy Narodowościowe, 42-65, 2014
2*2014
W imię „zwykłego człowieka”, czyli o widmie populizmu krążącym nad Serbią i Chorwacją
D Mikucka-Wójtowicz
Studia Polityczne, 39-68, 2014
22014
Serbskie wybory parlamentarne 6 maja 2012 roku jako część wielkiego wyborczego maratonu
D Mikucka-Wójtowicz
Studia Polityczne, 247-276, 2013
22013
Prawo do reprezentacji politycznej dla członków mniejszości narodowych w Republice Chorwacji w latach 1990-2004
D Mikucka-Wójtowicz
Sprawy Narodowościowe, 7-16, 2010
22010
Tendencje autorytarne w chorwackiej polityce drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku - przyczyny zahamowania procesu demokratyzacji
D Mikucka-Wójtowicz
Politeja 11 (2009), 139-164, 2009
22009
Stan badań procesu europeizacji partii i systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych–próba ujęcia modelowego
D Mikucka-Wójtowicz
Studia Polityczne 46 (1), 55-90, 2018
12018
Party Leadership in Post-Communist Countries: Selected Issues
M Hartliński, P Bajda, L Hurska-Kowalczyk, M Kubat, ...
Instytut Nauk Politycznych Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
12015
Legitimacy without legitimation of the lopsided parliament. The snap parliamentary elections in Macedonia 2014
D Mikucka-Wójtowicz
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2, 53-67, 2015
12015
Europeizacja partii i systemu partyjnego Chorwacji - zarys problematyki
Mikucka-Wójtowicz D.
Spotkania polsko-chorwackie, red. E. Olszewski, B. Zieliński, 89-117, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20