Bartosz Scheuer
Bartosz Scheuer
Verified email at ue.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej
B Scheuer
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
152015
Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki
Z Dokurno, B Fiedor, B Scheuer
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 281 (1), 5-28, 2016
62016
Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development
Z Dokurno, B Fiedor, B Scheuer
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
52017
Konstruktywizm w ekonomii, w: Gorazda, M., Hardt, Ł., Kwarciński, T.,(red.)
B Scheuer
Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, 2016
52016
Rozwój teorii ekonomii po kryzysie. Rewolucja czy ewolucja?
B Scheuer
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w …, 2013
52013
Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej heterodoksji ekonomicznej
B Fiedor, Z Dokurno, B Scheuer
9th Congress of Polish Economists, Wrocław, 2013
32013
Philosophy of economics: The constructivist and scientific realist interpretation of macroeconomics
B Scheuer, M Maziarz
Filosofija. Sociologija 30 (1), 2019
22019
Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia–ujęcie epistemologiczne
B Fiedor, B Scheuer, Z Dokurno
Ekonomista, 6-9, 2016
22016
Metafizyka ekonomii
B Scheuer
Studia Ekonomiczne, 61-72, 2013
12013
Radical constructivism and methodology of economics
B Scheuer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe we Wrocławiu 28, 9-19, 2012
12012
Konstruktywizm w ekonomii
B Scheuer
Metaekonomia, 2016
2016
O roli prawdy w filozofii i nauce. Czy możliwa jest ekonomia bez prawdy?
B Scheuer
Studia Metodologiczne 35, 261-289, 2016
2016
Instytucjonalne granice rynku
B Scheuer
Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, 2014
2014
O realistyczności założeń, falsyfikowalności hipotez i innych modernistycznych mitach współczesnej ekonomii
B Scheuer
Ekonomia, 64-76, 2013
2013
Iluzja pewności, czyli kilka uwag o modernistycznym samozadowoleniu ekonomii
B Scheuer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe we Wrocławiu 28, 19-34, 2012
2012
Kryzys w teorii ekonomii, jako źródło kryzysu gospodarczego
B Scheuer
Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, 2012
2012
Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współczesnej ekonomii
B Scheuer
Nauka w kontekście wzorców kultury, 2011
2011
Contemporary methodology of economics.
B Scheuer
EKONOMISTA, 895-902, 2010
2010
Recenzja: Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych
B Scheuer
Ekonomista 6, 2010
2010
Wspólnota wartości czy wspólnota interesów, czyli o podstawach spójności Unii Europejskiej
B Scheuer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 14, 7-17, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20