Follow
Bartosz Scheuer
Bartosz Scheuer
Verified email at ue.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej
B Scheuer
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
182015
Contemporary macroeconomics from the perspective of sustainable development
Z Dokurno, B Fiedor, B Scheuer
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
82017
Makroekonomiczna i metodologiczna perspektywa dyskursu wokół pojęcia zielonej gospodarki
Z Dokurno, B Fiedor, B Scheuer
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 281 (1), 5-28, 2016
82016
Konstruktywizm w ekonomii, w: Gorazda, M., Hardt, Ł., Kwarciński, T.,(red.)
B Scheuer
Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, 2016
62016
Status badawczy ekonomii ekologicznej jako współczesnej heterodoksji ekonomicznej
B Fiedor, Z Dokurno, B Scheuer
9th Congress of Polish Economists, Wrocław, 2013
52013
Rozwój teorii ekonomii po kryzysie. Rewolucja czy ewolucja?
B Scheuer
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w …, 2013
52013
Konstruktywizm w ekonomii
B Scheuer
Metaekonomia, 2016
42016
Paradygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia-ujęcie epistemologiczne
B Fiedor, B Scheuer, Z Dokurno
Ekonomista 1, 11-31, 2016
42016
Philosophy of economics: The constructivist and scientific realist interpretation of macroeconomics
B Scheuer, M Maziarz
Filosofija. Sociologija 30 (1), 2019
32019
Instytucjonalne uwarunkowania bierności społecznej
B Scheuer
Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne., 433-449, 2008
22008
Metafizyka ekonomii
B Scheuer
Studia Ekonomiczne, 61-72, 2013
12013
Radical constructivism and methodology of economics
B Scheuer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe we Wrocławiu 28, 9-19, 2012
12012
Pułapki rozwiązań indywidualistycznych, pułapki rozwiązań systemowych: w stronę nowej koncepcji działania ekonomicznego
B Scheuer
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 186-202, 2005
12005
The Discourse on the Green Economy from Macroeconomic and Methodological Perspective
Z Dokurno, B Fiedor, B Scheuer
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 281 (1), 5-28, 2016
2016
O roli prawdy w filozofii i nauce. Czy możliwa jest ekonomia bez prawdy?
B Scheuer
Studia Metodologiczne 35, 261-289, 2016
2016
Instytucjonalne granice rynku
B Scheuer
Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, 2014
2014
O realistyczności założeń, falsyfikowalności hipotez i innych modernistycznych mitach współczesnej ekonomii
B Scheuer
Ekonomia, 64-76, 2013
2013
Iluzja pewności, czyli kilka uwag o modernistycznym samozadowoleniu ekonomii
B Scheuer
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe we Wrocławiu 28, 19-34, 2012
2012
Kryzys w teorii ekonomii, jako źródło kryzysu gospodarczego
B Scheuer
Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, 2012
2012
Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współczesnej ekonomii
B Scheuer
Nauka w kontekście wzorców kultury, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20