Karolina Świst
Karolina Świst
Zweryfikowany adres z ibe.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Personality, cognitive skills and life outcomes: evidence from the Polish follow-up study to PIAAC
M Palczyńska, K Świst
Large-scale Assessments in Education 6 (1), 1-23, 2018
182018
Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej
R Dolata, M Sitek
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
10*2015
Porównywalne wyniki egzaminacyjne
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
102015
i Żółtak, M.(2015)
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych–sprawdzian w szóstej …, 0
8
Szacowanie trafności predykcyjnej ocen szkolnych z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego
P Skórska, K Świst, H Szaleniec
Edukacja 3 (128), 75-94, 2014
72014
Measurement properties of non-cognitive scales in the Polish follow-up study on PIAAC (POSTPIAAC)
M Palczyńska, K Świst
OECD, 2016
52016
Sex differences in guessing and item omission.
K Świst, P Skórska, M Koniewski, A JASINSKA-MACIĄŻEK
EDUKACJA Quarterly 134 (3), 2015
32015
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii: teoria i zastosowania
D Jankowska, A Pokropek, M Grudniewska, P Grygiel, A Hawrot, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
32015
Wielkość efektu płci w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych wskaźnikach osiągnięć ucznia
P Skórska, K Świst
Konferencja PTDE, 2014
32014
Efekt egzaminatora w ocenianiu prac maturalnych z języka polskiego i matematyki
H Szaleniec, B Kondratek, F Kulon, A Pokropek, P Skórska, K Świst, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2015
22015
Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego
P Skórska, K Świst, H Szaleniec
Edukacja 2 (127), 67-84, 2014
22014
Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014
R Dolata, A Hawrot, G Humenny, A Jasińska-Maciążek, B Kondratek, ...
22014
Item analysis and evaluation using a four-parameter logistic model
K Świst
Edukacja 134 (3), 79-99, 2015
12015
Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewcząt i chłopców z języka polskiego?
P Skórska, K Świst, P Grygiel, G Humenny, M Modzelewski, R Dolata
Instytut Badań Edukacyjnych, 2017
2017
Skala opinii uczniów (Student Opinion Scale): analiza właściwości psychometrycznych
K Świst
Psychologia Społeczna 12 (42), 319-346, 2017
2017
The Analysis Of Psychometric Properties Of Student Opinion Scale
K Świst
Psychologia Społeczna 42, 319–346, 2017
2017
Trafność prognostyczna wskaźników osiągnięć gimnazjalnych względem wyników maturalnych dziewcząt i chłopców
K Świst, P Skórska
Edukacja 139 (4), 42-60, 2016
2016
Analiza właściwości psychometrycznych kwestionariusza temperamentu EAS-D z wykorzystaniem IRT
K Świst, T Wołodźko, A Sobolewski
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych., 271-292, 2015
2015
Wprowadzenie do zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowej
B Kondratek, P Skórska, K Świst
Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, 62-90, 2015
2015
Psychologiczny kontekst pracy pracowników socjalnych-analiza narracyjna
K Świst
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20