Obserwuj
Ольга Кунинець; Olha Kunynets; OB Kuninets
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Оцінка і оптимізація розумової і фізичної працездатності студенток засобами ритмічної гімнастики
ОБ Дуліба
Львів.–2000-19с, 2000
16*2000
Характеристика показників фізичної працездатності студенток медичного університету
АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко
Фізіологічний журнал.–Одеса 48 (2), 262, 2010
132010
Характеристика показателей кардиореспираторной системы студентов, занимающихся гиревым спортом
АВ Маглеваный, ИМ Шимечко, АМ Боярчук, ОЮ Иваночко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
122011
Моделювання фізичних навантажень студенток спеціальних медичних груп із захворюванням серцево-судинної системи
ОЮ Іваночко, А Магльований, О Кунинець, О Дзівенко
Молода спортивна наука України 3, 99-104, 2008
102008
Аналіз взаємовідношень між показниками розумової і фізичної працездатності студенток з різним рівнем рухової активності
АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко, ОЮ Іваночко
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 1 (45), 54-58, 2009
92009
Розподіл тижневого часу і розумові навантаження як фізіологічний резерв покращення успішності студентів
АВ Магльований
Валеологія, 1997
91997
Principles of physical rehabilitation in medicine
AV Mahlovanyy, VS Hrynovets, OB Kuninets, LO Chervinska, ...
Lviv 59, 70, 2019
82019
Динамика показателей физической работоспособности студенток медицинского университета
АВ Маглеваный, ОБ Кунинец, ТИ Яворский, ЕИ Тёрло
Физическое воспитание студентов, 63-66, 2012
82012
Formation of the mental component of the personality structure using physical activity
A Mahlovanyy, I Grygus, O Kunynets, V Hrynovets, O Ripetska, ...
Journal of Physical Education and Sport 21, 3053-3059, 2021
72021
Концептуальна основа подання здоров’я людини, як системи
АВ Магльований, ОБ Кунинець
Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини, 38-44, 2017
72017
Динаміка показників фізичної працездатності студенток медичного університету
ВА Магльований, ОБ Кунинець, ТІ Яворський, ОІ Тьорло
Фізичне виховання студентів 2, 63-66, 2012
72012
Bases of physical rehabilitation in medicine
AV Mahlovanyy, VS Hrynovets, OB Kuninets, LO Chervinska, ...
Lviv-Gorlice 59, 70, 2019
62019
Системне уявлення про здоров’я людини
А Мальований, О Дулиба
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні. Збірник …, 2003
62003
КОНСТРУКТИВНЕ УЯВЛЕННЯ ВАЛЕОЛО¥ ІЧНОГО НАПРЯМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ЗДОРОВrЯ ЛЮДИНИ
А Магльований, О Кунинець, О Новицький, О ДЗІВЕНКО
ББК 75 (4УКР) я5 М 75, 82, 2006
52006
Фізіологічні зміни систем організму спортсменів з інвалідністю в рамках програми фізичної реабілітації
РЄ Руденко, АВ Магльований, ІМ Григус, ОБ Кунинець
Physical education and sports as a factor of physical and spiritual …, 2022
42022
Моделювання фізичних навантажень студенток
ОЮ Іваночко, АВ Магльований, ОБ Кунинець, ОА Дзівенко, ВП Рибак
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 2010
42010
Indicators of physical working capacity of female medical university students
O Kunynets
Realization of a healthy lifestyle–modern approaches: monograph/General. ed …, 2009
42009
Оценка и оптимизация умственной и физической работоспособности студенток средствами ритмической гимнастики
ОБ Дулиба
42000
Physical rehabilitation of disabled athletes by the method of corrective massage
R Rudenko, A Mahlovanyy, O Kunynets, I Grygus
Rehabilitation and Recreation, 2020
32020
Характеристика рівнів адаптації організму студенток спеціальної медичної групи до фізичних навантажень по етапах фізичного виховання/Анатолій Магльований, Оксана Іваночко …
А Магльований, О ІВАНОЧКО, О КУНИНЕЦЬ, О ДЗІВЕНКО, Є МОРОЗ
Молода спортивна наука України: зб. наук. статей з галузі фізичної культури …, 2009
32009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20