Barbara Jankowiak
Barbara Jankowiak
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Problematyka jakości i trwałości relacji partnerskich w teorii i badaniach
B Jankowiak
Przegląd terapeutyczny 3, 1-25, 2007
222007
Wczesna inicjacja seksualna młodzieży–przyczyny i konsekwencje
B Jankowiak, A Gulczyńska
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014
162014
Style socjoterapeutycznej pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą z perspektywy czynników pomocowych
B Jankowiak, E Soroko
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
112014
Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
S Jaskulska, B Jankowiak
Studia Edukacyjne, 47-65, 2020
102020
Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży: studium teoretyczno-empiryczne
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe, 2017
102017
Nieformalne związki jedno i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
102013
Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010
102010
Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych …
P Pawełczyk, B Jankowiak
Przegląd Politologiczny, 35-44, 2013
82013
Poczucie koherencji studentów a jakość i trwałość ich związków partnerskich
A Gulczyńska, B Jankowiak
Seksuologia Polska 5 (2), 66-70, 2007
82007
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej
B Jankowiak, E Soroko
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i …, 2013
72013
The Role of Social Support in Machismo and Acceptance of Violence Among Adolescents in Europe: Lights4Violence Baseline Results
V Pérez-Martínez, B Sanz-Barbero, R Ferrer-Cascales, N Bowes, A Ayala, ...
Journal of Adolescent Health 68 (5), 922-929, 2021
62021
Współczesne formy życia partnerskiego. Analiza jakości i trwałości relacji
B Jankowiak, K Waszyńska
Nowiny Lekarskie 80 (5), 358-366, 2011
62011
Kompetencje socjoterapeuty–wybrane zagadnienia
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
52015
Związek poczucia koherencji z wybranymi aspektami seksualności studentów
A Gulczyńska, B Jankowiak
Seksuologia Polska 4 (1), 6-12, 2006
52006
Dating violence victimization among adolescents in Europe: baseline results from the Lights4Violence Project
C Vives-Cases, B Sanz-Barbero, A Ayala, V Pérez-Martínez, ...
International journal of environmental research and public health 18 (4), 1414, 2021
42021
Adultyzm–uprzedzenia przeciwko młodym ludziom
B Jankowiak
Studia Edukacyjne, 297-305, 2017
42017
Związki partnerskie studentów. Jakość i trwałość a elementy struktury formalnej oraz uwarunkowania rodzinne relacji intymnych
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
42015
Konflikt między rodzicami jako czynnik ryzyka nieprzystosowania dzieci i młodzieży
B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
42015
Zachowania wyborcze młodych dorosłych w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Ocena wpływu podmiotów socjalizacji politycznej–na podstawie badań własnych
P Pawełczyk, K Churska-Nowak, B Jankowiak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
42012
Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
B Jankowiak, S Jaskulska
Przegląd Pedagogiczny, 219-232, 2020
32020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20