Obserwuj
Marek Kisilowski
Marek Kisilowski
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki o zarządzaniu
M Kisilowski
Logistyka, 14347--14353, CD 6, 2014
152014
Zarządzanie kryzysowe–zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Organizacja i Kierowanie 2015 (2), 2015
82015
Zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu publicznym
M Kisilowski
Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2019
72019
Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce
M Kisilowski, K Urbaniak
Studia Ekonomiczne, 63-78, 2013
72013
Zarządzanie kryzysowe a logistyka społeczna
M Kisilowski
Logistyka, 7658--7666, CD2, 2015
62015
Odkrywanie ‘DNA ‘logistyki społecznej
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Przesłanki potrzeby nowego zdefiniowania," Przegląd Organizacji 7, 2016
42016
Odkrywanie'DNA'logistyki społecznej: ujęcie fenomenologiczne i aksjologiczne
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Marketing i Rynek, 337-351, 2016
42016
Zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
M Wiśniewski, M Marczewski, M Kisilowski
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
42016
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego: praca zbiorowa
J Zawiła-Niedźwiecki, M Kisilowski, G Kunikowski, W Skomra, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
32020
ADAPTATION OF CIVIL PLANNING AND CRISIS MANAGEMENT PRACTICES BASED ON HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS MODEL.
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
Management Research & Practice 10, 2018
32018
Współczesne zarządzanie publiczne a konieczność zmian w kształceniu kadr administracji publicznej w Polsce
M Kisilowski
32010
Thermal Imagimg for the Operator's Comfort Assessment in the Aspect of the COVID-19 Pandemic
M Kisilowski, K Stypułkowski
Archives of Transport 59 (3), 2021
22021
Koncepcja metodycznego gromadzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
M Wiśniewski, G Kunikowski, M Kisilowski
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae" 4, 2017
22017
Struktura problemowa logistyki społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań usług publicznych
J Zawiła-Niedźwiecki, M Kisilowski
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
22017
Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego
J Zawiła-Niedźwiecki, M Kisilowski
Przegląd Organizacji, 49-56, 2016
22016
Nowe spojrzenie na pojęcie zagrożeń i bezpieczeństwa narodowego
M Kisilowski
Logistyka, 2014
22014
Changes in the crisis management policy–a case study of Poland
G Kunikowski, M Kisilowski
Public Policy and Administration 21 (3), 226-235, 2022
12022
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państw
M Kisilowski, W Skomra, J Smagowicz, M Wiśniewski, K Szwarc
Politechnika Warszawska, 2021
12021
Co dalej z zarządzaniem publicznym?
M Kisilowski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018
12018
Grounds for the need of a new definition of social logistics
M Kisilowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Częstochowska, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20