Anna Siwy-Hudowska
Anna Siwy-Hudowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychometric properties of the Polish adaptation of short form of the Empathy Quotient (EQ-Short)
K Jankowiak-Siuda, J Kantor-Martynuska, A Siwy-Hudowska, M Śmieja, ...
Psychiatria polska 51 (4), 197-734, 2017
11*2017
Osobowość makiaweliczna i jej czynniki w porównaniach międzypłciowych: znaczenie inteligencji emocjonalnej i lęku
A Siwy-Hudowska, A Kieszkowska-Grudny
Psychologia Społeczna, 27-41, 2010
112010
Ocena jakości życia i strategii radzenia sobie z chorobą w grupie chorych poddanych zabiegowi endoprotezo plastyki stawu biodrowego
A Kieszkowska-Grudny, J Maleszewska, A Siwy-Hudowska, S Nawrocki
Gerontologia Polska 2, 62-9, 2014
92014
Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie= Temperament, self-efficacy and …
B Grześkowiak, A Siwy-Hudowska
Journal of Education, Health and Sport 6 (6), 359-374, 2016
82016
MACHIAVELLIANISM IN FAMILIES: ANALYSIS OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE MACHIAVELLIANISM LEVEL OF GROWN-UP CHILDREN AND THEIR PARENTS
A Siwy-Hudowska, I Pilch
Psychological Studies 52 (3), 16-23, 2014
72014
Genetic, environmental and temperamental correlates of post-traumatic stress disorder: Family studies.
A Siwy-Hudowska
Nova Science Publishers, 2006
42006
HIV/HCV Co-Infection—A Dual Neurocognitive Problem
A Kalwa, B Szymanska, G Cholewinska, A Siwy-Hudowska
World Journal of AIDS 2012, 2012
3*2012
Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania tendencji do podejmowania zachowań ryzykownych
A Siwy-Hudowska, A Porczyńska
WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, 2009
32009
OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W KONTEKŚCIE CECH OSOBOWOŚCI U MŁODYCH MĘŻCZYZN O RÓŻNYM STOPNIU ZAANGAŻOWANIA W UPRAWIANIE ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
A Siwy-Hudowska
Studia Psychologiczne 1 (51), 63-72, 0
2*
Affective temperaments in non-depressed patients with alcohol and opiate addictions. Is the" dark side" associated with current depressive symptoms?
A Kalwa, A Siwy-Hudowska, M Niznikiewicz
HEROIN ADDICTION AND RELATED CLINICAL PROBLEMS 20 (2), 13-22, 2018
12018
Opiophobia–knowledge, attitudes and concerns about opioid medicines among Polish society, cancer patients, families and professionals–the first wave of a survey
A Kieszkowska-Grudny, J Jarosz, J Grudny, A Siwy-Hudowska, ...
Annals of Oncology 27 (suppl_6), 1462P, 2016
12016
Makiawelizm w rodzinach: analiza współzależności między poziomem makiawelizmu dorosłych dzieci i ich rodziców
A Siwy-Hudowska, I Pilch
Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies) 52 (3), 2014
12014
Satysfakcja z życia i nasilenie objawów depresyjnych u Dorosłych Dzieci Alkoholików
A Siwy-Hudowska, A Wiewiórska
Alkoholizm i Narkomania 23, 2010
12010
Znaczenie środowiska rodzinnego w ochronie młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z korzystaniem z substancji psychoaktywnych
M Węglińska, A Siwy-Hudowska
ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, 2010
12010
What do students know about the use of opioids in the treatment of chronic cancer-related pain
M Rucińska, A Kieszkowska-Grudny, A Sugajska, K Osowiecka, ...
Palliative Medicine in Practice 12 (2), 2018
2018
The place and role of Skype consultancies among palliative patients and the impact of this type of care on a quality of life, pain, anxiety and depression symptoms assessment …
A Kieszkowska-Grudny, J Jarosz, Z Kaczmarek, A Siwy-Hudowska, ...
Journal of Clinical Oncology 34 (15_suppl), e21512-e21512, 2016
2016
Osobowość, podejmowanie zachowań ryzykownych a satysfakcja z życia młodych osób po przeszczepie serca
B Pietruszewski, A Siwy-Hudowska
Psychologia Jakości Życia 12 (2), 2013
2013
Motywacja i aspiracje uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w projekcie" Aktywny w szkole-aktywny w życiu".
A Porczyńska-Ciszewska, M Stasiła-Sieradzka, A Siwy-Hudowska
Uniwersytet Śląski, Instytut Technologii Eksploatacji BIP Radom, 2012
2012
Motywacja i aspiracje uczniów szkół średnich biorących udział w projekcie" Partnerzy w nauce".
A Porczyńska-Ciszewska, M Stasiła-Sieradzka, A Siwy-Hudowska
Uniwersytet Śląski, Instytut Technologii Eksploatacji BIP Radom, 2012
2012
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym–porównanie trzech modeli pomiarowych
A Siwy-Hudowska, A Sagan
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 138-149, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20