Jacek Pyżalski
Jacek Pyżalski
prof UAM, dr hab., Adam Mickiewicz University in Poznan; Nofer Institute of Occupational Medicine
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Cyberbullying versus face-to-face bullying: A theoretical and conceptual review
JJ Dooley, J Pyżalski, D Cross
Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology 217 (4), 182-188, 2009
7672009
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Pyżalski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
1752012
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in Human Behavior 50, 141-147, 2015
1162015
From cyberbullying to electronic aggression: Typology of the phenomenon
J Pyżalski
Emotional and behavioural difficulties 17 (3-4), 305-317, 2012
1082012
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
752015
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
J Pyżalski
722011
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
JŁ Pyżalski
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
43*2010
Electronic aggression among adolescents: An old house with a new facade (or even a number of houses)
J Pyzalski
Youth culture and net culture: Online social practices, 278-295, 2011
31*2011
Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży–różne wymiary zjawiska
J Pyżalski
Fundacja Dzieci Niczyje, 2009
312009
Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP)
P Plichta, J Pyżalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
19*2007
Empathy and moral disengagement in adolescent cyberbullying: Implications for educational intervention and pedagogical practice
L Lazuras, J Pyżalski, V Barkoukis, H Tsorbatzoudis
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
182012
Nauczyciele-uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie
J Pyżalski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
182007
Beyond peer cyberbullying–involvement of polish adolescents in different kinds of electronic aggression
J Pyżalski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
162013
Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna–zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań
J Pyżalski
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR., 2010
142010
The digital generation gap revisited: Constructive and dysfunctional patterns of social media usage
12*2012
Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online
J Pyżalski
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 12 (1), 99-109, 2013
112013
Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion
K Puchalski, E Korzeniowska, J Pyzalski, P Wojtaszczyk
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 18 …, 2005
102005
Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia z projektu Adults Mentoring
JRP E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
92008
Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP)
P Plichta, J Pyżalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007
92007
Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych
J Pyżalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, 2002
9*2002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20