Follow
Jacek Pyżalski
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberbullying versus face-to-face bullying: A theoretical and conceptual review
JJ Dooley, J Pyżalski, D Cross
Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology 217 (4), 182-188, 2009
13732009
Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire
R Del Rey, JA Casas, R Ortega-Ruiz, A Schultze-Krumbholz, ...
Computers in human behavior 50, 141-147, 2015
4482015
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
Pyżalski
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
3682012
From cyberbullying to electronic aggression: Typology of the phenomenon
J Pyżzalski
Emotional and Behavioural Difficulties Associated with Bullying and …, 2013
2562013
Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami
G Ptaszek, GD Stunża, J Pyżalski, M Dębski, M Bigaj
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z oo, 2020
226*2020
Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele
J Pyżalski
Warszawa: EduAkcja, 2020
195*2020
A comparison of classification approaches for cyberbullying and traditional bullying using data from six European countries
A Schultze-Krumbholz, K Göbel, H Scheithauer, A Brighi, A Guarini, ...
Journal of School Violence 14 (1), 47-65, 2015
1592015
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli
JŁ Pyżalski
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010
143*2010
Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
J Pyżalski
1382011
Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski
J Pyżalski, A Zdrodowska, Ł Tomczyk, K Abramczuk
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
136*2019
Distance learning in higher education during COVID-19: The role of basic psychological needs and intrinsic motivation for persistence and procrastination–a multi-country study
ER Pelikan, S Korlat, J Reiter, J Holzer, M Mayerhofer, B Schober, C Spiel, ...
PLoS One 16 (10), e0257346, 2021
1352021
European bullying intervention project questionnaire (EBIPQ)
A Brighi, R Ortega, J Pyzalski, H Scheithauer, PK Smith, ...
University of bologna, 2012
1192012
Adolescent well-being and learning in times of COVID-19—A multi-country study of basic psychological need satisfaction, learning behavior, and the mediating roles of positive …
J Holzer, S Korlat, C Haider, M Mayerhofer, E Pelikan, B Schober, C Spiel, ...
PloS one 16 (5), e0251352, 2021
822021
European cyberbullying intervention project questionnaire (ECIPQ)
A Brighi, R Ortega, J Pyzalski, H Scheithauer, PK Smith, ...
Unpublished questionnaire, 2012
80*2012
Zdalna edukacja-gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”
G Ptaszek, M Bigaj, M Dębski, M Pyżalski, G Stunża
Division of Applied Sociology, 2020
67*2020
Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19–przegląd najistotniejszych problemów
J Pyżalski
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 20 (2), 92-115, 2021
662021
Electronic aggression among adolescents: An old house with a new facade (or even a number of houses)
J Pyzalski
Youth culture and net culture: Online social practices, 278-295, 2011
66*2011
J. Pyżalski J.(2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii,[w:] J. Pyżalski [red.]
W Poleszak
Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy …, 0
63*
Lights4Violence: A quasi-experimental educational intervention in six European countries to promote positive relationships among adolescents
C Vives-Cases, MC Davó-Blanes, R Ferrer-Cascales, B Sanz-Barbero, ...
BMC Public Health 19, 1-12, 2019
562019
Relacje przede wszystkim–nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone,[in:] J
W Poleszak, J Pyżalski
Pyżalski, Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, Z dystansem o tym, co …, 2020
54*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20