Obserwuj
Krzysztof Sternik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of elasto-plastic model with anisotropic hardening to analysis of cyclic loading of cohesive soil
M Jastrzebska, K Sternik
Cyclic behaviour of soils and liquefaction phenomena: proceedings of the …, 2004
222004
Elasto-plastic constitutive model for overconsolidated clays
K Sternik
International Journal of Civil Engineering 15 (3), 431-440, 2017
112017
Comparison of slope stability predictions by gravity increase and shear strength reduction methods
K Sternik
Czasopismo Techniczne. Środowisko 110 (1-Ś), 121--130, 2013
112013
Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns
P Kanty, K Sternik, S Kwiecień
Czasopismo Techniczne, 2015
102015
Wpływ plastycznych deformacji gruntu na osiadania i siły wewnętrzne w fundamencie pasmowym
J Bzówka, M Gryczmański, M Jastrzębska, K Sternik
Mater. XLI Konf. Nauk. KILiW PAN I KN PZITB, Krynica 8, 5-12, 1995
71995
Identification of Pavement Model Parameters in the Area of Discontinuous Surface Deformation Based on FWD Tests
M Grygierek, K J Sternik
International Journal of Civil Engineering 19 (3), 265-282, 2021
42021
Jednopowierzchniowy sprężystoplastyczny model gliny o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowymkalibrowanie i implementacja numeryczna
M Gryczmański, M Jastrzębska, K Sternik
BK-254/RB-7/98, Politechnika Śląska, 1998
41998
Modelling of consolidation in soft soils
JM Dłużewski, P Popielski, K Sternik, M Gryczmański
Numerical Models in Geomechanics, 569-572, 2020
32020
APPLICATION OF MICROPILES TO THE STABILIZATION OF A DEFLECTED OLD TENEMENT HOUSE
K Sternik, T Blejarski
The 12th International Workshop on Micropiles, CD-ROM, 2014
32014
Podbicie fundamentów jako sposób na stabilizację wychylonego budynku
K Sternik, K Gromysz
XXVI Konf. Nauk.-Techn. Awarie Budowlane 2013, 425-432, 2013
3*2013
POSADOWIENIE NASYPU DROGI EKSPRESOWEJ NA GRUNTACH ORGANICZNYCH
K STERNIK, P KANTY
Civil and Environmental Engineering 4 (4), 309-320, 2013
32013
Zastosowanie kotew gruntowych do zabezpieczenia wykopu w rejonie osuwiska
M Derlacz, K Sternik
Górnictwo i Geoinżynieria 32, 89-98, 2008
32008
Identyfikacja parametrów modelu nawierzchni drogowej w obszarze nieciągłych deformacji górniczych–badania wstępne
M Grygierek, K Sternik
Magazyn Autostrady, 2018
22018
FEM analysis of road embankment on consolidating subsoil influenced by mining deformation
K Sternik
Proceedings of the 16th International Conference on Soil Mechanics and …, 2005
22005
Jednopowierzchniowy sprężysto-plastyczny model gliny o silnie nieliniowym wzmocnieniu anizotropowym NAHOS 1-weryfikacja i zastosowanie w analizie zagadnień geotechnicznych
M Gryczmański, M Jastrzębska, K Sternik
BK-237/RB-7/99, Politechnika Śląska, 1999
21999
Modelowanie wybranych problemów geotechnicznych metodą elementów skończonych z wykorzystaniem programu obliczeniowego CRISP'93
J Sękowski, K Sternik
Inżynieria Morska i Geotechnika, 122-126, 1998
21998
Technical Note: Prediction of Static Liquefaction by Nor Sand Constitutive Model
K Sternik
Studia Geotechnica et Mechanica 36 (3), 75-83, 2014
12014
Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu
K Sternik
Czasopismo Techniczne, 165-180, 2011
12011
Zabezpieczenie skarpy drogowej w rejonie osuwiska we fliszu karpackim
K Sternik, M Grygierek
Magazyn Autostrady, 138--145, 2009
12009
Analiza stateczności gwoździowanej skarpy w ujęciu MES
K STERNIK
Konferencja Nauk. z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. M …, 2007
1*2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20