Piotr Krajewski
Piotr Krajewski
dr hab. ekonomii, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
TytułCytowane przezRok
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
3622018
Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia
C Józefiak, P Krajewski, M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
372006
Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac
T Tokarski, A Gabryjelska, P Krajewski, M Mackiewicz
Wiadomości Statystyczne, 1999
341999
On the mechanisms of achieving fiscal (un) sustainability: the case of Poland
M Mackiewicz, P Krajewski
Empirica 36 (4), 445-460, 2009
152009
Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries - A Post-Crisis Assessment
P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Prague Economic Papers 25, 2016
142016
Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe
P Krajewski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
13*2012
Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
112013
Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce
P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
112006
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej-wybrane problemy metodologiczne,"
S Krajewski, M Mackiewicz, P Krajewski
Finanse Komunalne, 2010
102010
The Effectiveness of Fiscal Policy Over the Business Cycle: A CEE Perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
92016
EFFECTIVENESS OF THE FISCAL POLICY IN STIMULATING ECONOMY: THE CASE OF POLAND.
P Krajewski
Transformations in Business & Economics 14 (2), 2015
82015
Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce
A Krajewska, P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
72011
Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji
P Krajewski, M Mackiewicz
Ekonomista, 181-198, 2007
7*2007
Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro
P Krajewski, K Piłat, M Mackiewicz
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2012
62012
Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki
P Krajewski
ekonomista, 2011
6*2011
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
M Mackiewicz, P Krajewski
National Bank of Poland, project implemented for the needs of the Report on …, 2008
62008
Implikacje budżetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z Maastricht
P Krajewski
Gospodarka Narodowa, 72-86, 2001
62001
Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie–wnioski z analizy SVAR
P Krajewski
Bank i Kredyt 48 (1), 73-96, 2017
52017
Oddziaływanie wydatków rządowych na rynek pracy
P Krajewski
Wiadomości Statystyczne, 1-13, 2013
52013
Wprowadzenie i realizacja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce
P Krajewski, P Baranowski
Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
52006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20