Piotr Krajewski
Piotr Krajewski
dr hab. ekonomii, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
3792018
Deficyt budżetowy: przyczyny i metody ograniczenia
C Józefiak, P Krajewski, M Mackiewicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
362006
Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac
T Tokarski, A Gabryjelska, P Krajewski, M Mackiewicz
Wiadomości Statystyczne 44 (08), 1999
321999
Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries - A Post-Crisis Assessment
P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Prague Economic Papers 25, 2016
182016
On the mechanisms of achieving fiscal (un) sustainability: the case of Poland
M Mackiewicz, P Krajewski
Empirica 36 (4), 445-460, 2009
182009
The Impact of Public Environmental Protection Expenditure on Economic Growth
P Krajewski
Problems of Sustainable Development 11 (2), 99-104, 2016
132016
Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe
P Krajewski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
13*2012
Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
112012
Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce
P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
112006
Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej-wybrane problemy metodologiczne,"
S Krajewski, M Mackiewicz, P Krajewski
Finanse Komunalne, 2010
102010
The role of capital and labour in shaping the environmental effects of fiscal stimulus
P Krajewski, M Mackiewicz
Journal of Cleaner Production 216, 323-332, 2019
92019
The Effectiveness of Fiscal Policy Over the Business Cycle: A CEE Perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
92016
EFFECTIVENESS OF THE FISCAL POLICY IN STIMULATING ECONOMY: THE CASE OF POLAND.
P Krajewski
Transformations in Business & Economics 14 (2), 2015
92015
Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki
P Krajewski
ekonomista, 2011
8*2011
Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji
P Krajewski, M Mackiewicz
Ekonomista, 181-198, 2007
8*2007
Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce
A Krajewska, P Krajewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
72011
Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro
M Mackiewicz, P Krajewski
National Bank of Poland, project implemented for the needs of the Report on …, 2008
72008
Does a Progressive PIT Stabilize the Economy? A Comparison of Progressive and Flat Taxes
P Krajewski, K Piłat
Comparative Economic Research 20 (1), 21-34, 2017
62017
Comparison of Nominal and Real Rigidities: Fiscal Policy Perspective
P Krajewski
Comparative Economic Research 17 (1), 61-76, 2014
62014
Podstawy ekonomii matematycznej
P Kaczorowski, P Krajewski, M Mackiewicz, R Piwowarski
PWE, 2009
62009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20