Andrzej Baliński
Andrzej Baliński
Prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, Instytut Odlewnictwa - Kraków (PhD., D.Sc. in Foundry
Zweryfikowany adres z neostrada.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
New generation of ecological silicate binders
I Izdebska-Szanda, A Baliński
Procedia Engineering, 2011
422011
Wybrane zagadnienia technologii mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi: struktura uwodnionego krzemianu sodu i jej wpływ na wiązanie mas formierskich
A Baliński
Instytut Odlewnictwa, 2000
192000
Influence of modification of the soluble sodium silicate with morphoactive agents on the mechanical properties of the moulding sands in temperatures to 900oC
A Baliński, M Stechman, D Różycka
Materials Engineering 10 (3), 271-274, 2003
152003
Modification of aqueous sodium silicate solutions with morphoactive agents
M Stechman, D Różycka, A Baliński
Polish Journal of Chemical Technology 5 (3), 47, 2003
132003
O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich
A Baliński
Instytut Odlewnictwa 1, 183, 2009
122009
Wpływ morfoaktywnych modyfikatorów uwodnionego krzemianu sodu na przemiany temperaturowe zachodzące w masach formierskich z tym spoiwem
A Baliński, I Izdebska-Szanda
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 24 (1 sp), 19-30, 2004
112004
Fly ash from hard coal combustion as a ceramic base material of moulding sands
A Baliński, E Wisła-Walsh
Polish Journal of Environmental Studies 14 (no 3A), 44, 2008
102008
Effect of morphoactive modifiers of hydrated sodium silicate on temperature transformations taking place in moulding sands prepared with this binder
A Baliński, I Izdebska-Szanda
Archives of Mechanical Technology and Automation 24, 19-29, 2004
92004
The use of the fly ash as an aggregate for foundry sand mould and core production
J Sobczak, A Baliński, P Darłak, M Szolc
92002
Advanced oxidation and adsorption modification of dust waste from standard moulding sands
A Baliński
Archives of Foundry Engineering 10 (nr 2), 5, 2010
82010
About structure of hydrated sodium silicate as a binder of moulding sands
A Baliński
Cracow: Foundry Research Institute, 2009
82009
Attempts at Utilization of the Used Moulding and Core Sands in Manufacture of Building Ceramics
F Pezarski, Z Maniowski, A Baliński, I Izdebska-Szanda, E Smoluchowska
I International Conference „Modern Foundry Technologies–Environmental …, 1995
81995
Evaluation of reclamability of molding sands with new inorganic binders
I Izdebska-Szanda, A Baliński, M Angrecki
Archives of foundry Engineering 12, 35-40, 2012
72012
The Economical and Ecological Aspects of Using the Modified Water-glass and Fly Ash as an Additive to Green Sands
A Baliński, I Izdebska-Szanda
46 Foundry Conference, Portoroż, 39 (CD), 2006
62006
The Effect of Nanostructure Modification on the Silicate Binder on Its Binding Characteristics and Functional Properties
I Izdebska-Szanda, A Baliński, M Angrecki, A Palma
Archives of Metallurgy and Materials 59, 2014
52014
Determination of size and size distribution of particles in hydrated sodium silicate and in silicate sols by photon correlation spectroscopy
A Baliński
International Journal of Cast Metals Research 17 (2), 115-120, 2004
52004
Selected aspects of the technology of moulding sands with inorganic binders. The structure of soluble sodium silicate and its effect on the moulding sand binding process
A Baliński
by Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2000
52000
Szkło wodne jako spoiwo w odlewnictwie. Cz. I. Mechanizm działania i właściwości użytkowe
M Stechman, D Różycka, M Nowak, B Wilkosz, A Baliński
Chemik, 194-197, 2000
52000
Recykling odpadowych popiołów lotnych powstających ze spalania węgla kamiennego, w aspekcie wytwarzania mas formierskich
A Baliński
Prace Instytutu Odlewnictwa 48, 5-30, 2008
42008
Potencjał Zeta uwodnionego krzemianu sodu
A Baliński, W Janusz
Archives of Foundry 4 (no 11), 29, 2004
42004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20