Dominika Polkowska
Title
Cited by
Cited by
Year
Women scientists in the leaking pipeline: barriers to the commercialisation of scientific knowledge by women
D Polkowska
Journal of technology management & innovation 8 (2), 156-165, 2013
312013
Work at home, home at work: difficulties in achieving work-life balance in selected European countries
D Polkowska
Polish Sociological Review 2, 191-208, 2016
132016
Platform work during the COVID-19 pandemic: a case study of Glovo couriers in Poland
D Polkowska
European Societies 23 (sup1), S321-S331, 2021
102021
Why the scientific pipeline is still leaking? Women scientists and their work–life balance in Poland
D Polkowska
International Studies in Sociology of Education 24 (1), 24-43, 2014
92014
Feminizacja prekariatu. Polska na tle innych krajów Europy
D Polkowska
Annales. Etyka w życiu gospodarczym 19 (2), 31-49, 2016
72016
Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci
D Polkowska
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1, 231-243, 2007
72007
Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza
D Polkowska, I Łucjan
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 140-148, 2013
52013
The latent precariousness of migrant workers: a study of Ukrainians legally employed in Poland
K Filipek, D Polkowska
Journal of International Migration and Integration 21 (1), 205-220, 2020
42020
Does the App Contribute to the Precarization of Work? The Case of Uber Drivers in Poland
D Polkowska
Partecipazione e conflitto 12 (3), 717-741, 2019
42019
Precariat: Contemporary Face of Labour Relations
D Polkowska
Warsaw Forum of Economic Sociology 7 (1), 27-41, 2016
32016
Mężczyzna w sferze prywatnej: fikcja czy rzeczywistość?
D Polkowska
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4, 351-364, 2014
32014
Droga kobiet do polityki: porównanie międzynarodowe
D Polkowska
Kultura i Historia 22, 2012
32012
Marketing szeptany w Internecie–sposób na kryzys?
D Polkowska
Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej …, 2010
3*2010
Grateful Precarious Worker? Ukrainian Migrants in Poland
D Polkowska, K Filipek
Review of Radical Political Economics, 0486613419857295, 2019
22019
The feminisation of precarity Poland compared to other countries
D Polkowska
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 20 (8), 119-135, 2017
22017
Unionisation and mobilisation within platform work: towards precarisation—a case of Uber drivers in Poland
D Polkowska
Industrial Relations Journal 52 (1), 25-39, 2021
12021
Od proletariatu do prekariatu. Ciągłość czy zmiana? Próba analizy
D Polkowska
Prakseologia 160, 41-67, 2018
12018
The “precarity trap” of Poland’s youth labour market: flexible employment a barrier or opportunity?
D Polkowska
EMECON, 2016
12016
Parental Movements in Poland as the Bottom-up Forms of Action: Success or Failure? The Cases of First Quarter Mothers and Save the Little Ones
D Polkowska
Warsaw Forum of Economic Sociology 5, 55-68, 2014
12014
Ekspertyza naukowa. Równość płci. Kobiety na Lubelszczyźnie
D Polkowska
Urząd Marszałkowski w Lublinie, 2011
1*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20