Obserwuj
Artur Walasik
Artur Walasik
University of Economics in Katowice / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym
A Walasik
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
192008
Finanse publiczne
B Ciupek, T Famulska, A Walasik
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek …, 2006
92006
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
A Walasik, A Babczuk, A Talik
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2013
82013
Sektor finansów publicznych
B Ciupek, T Famulska, A Walasik
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji …, 2012
72012
Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej
A Walasik
Samorząd Terytorialny, 43-50, 2011
72011
Teoretyczne zagadnienia decentralizacji decyzji w zakresie polityki podatkowej
A Walasik
Samorząd Terytorialny, 1998
71998
Zakres i metody konkurencji podatkowej między władzami lokalnymi
A Walasik
Studia Ekonomiczne, 200-210, 2014
52014
Reguły fiskalne zarządzania finansami publicznymi
A Walasik
Studia BAS, 73-87, 2016
42016
The Propensity to Tax Competition: The Case of Implementation Local Tax Policy by Polish Local Governments
A Walasik
Eurasian Journal of Economics and Finance 3 (1), 28-37, 2015
42015
Ekonomiczne i prawne aspekty podziału władztwa podatkowego między państwo i władze lokalne
A Walasik
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 208-219, 2006
42006
Wrażliwość dochodów jednostek samorządu terytorialnego na wahania cyklu koniunkturalnego
A Walasik
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 3 (4), 145-156, 2015
32015
Polityczny mechanizm podziału dochodu w społeczeństwie
A Walasik
Wydział Prawa i Administracji UAM, 1998
31998
A Fiscal Demography: Toward Demographic Approach to Public Finance
A Walasik
The Impact of Globalization on International Finance and Accounting: 18th …, 2018
22018
A Compulsory Corporate Finance: Reflections on the Scope and Method
A Walasik
New Trends in Finance and Accounting: Proceedings of the 17th Annual …, 2017
22017
Wpływ wahań zysku na efekt tarczy podatkowej
A Walasik
Ekonomista, 401-412, 2004
22004
Kryterium obiektywności subwencji ogólnej z perspektywy zasad kalkulacji wskaźnika G
A Walasik
Samorząd Terytorialny, 20-37, 2003
22003
Czynniki określające progresywność opodatkowania dochodów osobistych
A Walasik
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2003
22003
Gospodarka współdzielenia. Rynki–instytucje–organizacje
A Walasik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021
12021
Fiscal Demography: Age-related Redistribution of Consumption Taxation
A Walasik
Ekonomista, 578-593, 2018
12018
Ekonomiczne rozumienie finansów publicznych
A Walasik
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 58-68, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20