Zbigniew Kacprzyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji
G Rakowski, Z Kacprzyk
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
3532016
Finite elements method in structure mechanics
G Rakowski, Z Kacprzyk
Publishing House of Technical University of Warszawa, Warszawa, Poland, 2005
34*2005
Comparison of some numerical integration methods for the equations of motion of systems with finite number of degrees of freedom
Z Kacprzyk, T Lewiński
Engineering Transactions 31 (2), 213-240, 1983
191983
Building information Modelling–4D Modelling technology on the example of the reconstruction stairwell
Z Kacprzyk, T Kępa
Procedia Engineering 91, 226-231, 2014
152014
Isogeometric analysis as a new FEM formulation-simple problems of steady state thermal analysis
Z Kacprzyk, K Ostapska-Łuczkowska
Procedia Engineering 91, 87-92, 2014
142014
Mechanika budowli
R Ciesielski, A Gomuliński, Z Kacprzyk, J Kawecki, J Langer, G Rakowski, ...
Ujęcie komputerowe 2, 0
12
Komputerowe wspomaganie projektowania
Z Kacprzyk, B Pawłowska
Podstawy i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012
72012
Superelement czasoprzestrzeny
Z Kacprzyk
Archives of Civil Engineering 28 (1-2), 47-55, 1982
61982
Poradnik Metody Elementów Skończonych
Z Kacprzyk, M Maj, B Pawłowska, T Sokół
Wydawnictwo Zakładu Mechaniki Budowli i Zastosowań 1, 118, 2011
52011
Finite Elements Method in Construction Mechanics
G Rakowski, Z Kacprzyk
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2005
52005
Analiza drgań komina przemysłowego obciażonego sejsmicznie
Z Kacprzyk
Archiwum Inżynierii Lądowej 27 (3), 507-516, 1981
51981
Projektowanie w procesie BIM
Z Kacprzyk
42020
Polskie normy BIM - norma IDM
Z Kacprzyk
Budownictwo i Prawo 84 (4), 21-24, 2017
4*2017
Polskie normy BIM - norma IFD
Z Kacprzyk
Budownictwo i Prawo 83 (3), 21-24, 2017
42017
Idea BIM-nowa jakość kosztorysowania
Z Kacprzyk
Budownictwo i Prawo 3 (71), 28-33, 2014
42014
Isogeometric plane stress analysis
Z Kacprzyk, Z Trybocki
42013
Standaryzacja dokumentacji w budownictwie.„
Z Kacprzyk, B Pawłowska
Inżynieria Budowlana, 2006
42006
Sztuczne sieci neuronowe jako systemy ekspertowe w przewidywaniu awarii
Z Kacprzyk, P Knyziak, T Łukasiak
Theoretical Foundations of Civil Engineering, Warsaw-Dniepropetrovsk, 2004
42004
Wpływ modelu budynku wysokiego na obliczeniowe drgania własne
Z Kacprzyk, B Pawłowska
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej 6 (2), 43-56, 1996
41996
Podręcznik użytkownika podstystemu FEAS/KAM
Z Grodzki, J Jankowski, Z Kacprzyk, M Maj, J Orysiak, T Sokół
Zespół Oprogramowania Inżynierskiego, 1990
41990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20