Obserwuj
Ewa  Kocój
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pamięć starych wieków: Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym
E Kocój
Wydawnictwo UJ, 2013
232013
Słownik górali polskich na Bukowinie
Z Greń
Język na Pograniczach, 2008
152008
Świątynie, postacie, ikony: malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich
E Kocój
Wydawnictwo UJ, 2006
112006
Powroty do tematów pasterskich: zwyczaje i wierzenia związane z rozpoczęciem sezonu pasterskiego na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku
E Kocój
Etnografia Polska 62 (1-2), 2018
102018
Artifacts of the past as traces of memory. The Aromanian cultural heritage in the Balkans, Intangible heritage of the City. Musealisation, preservation, education, ed. By M …
E Kocój
Res Historica, 175-195, 2016
10*2016
Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych kręgu Karpat–narracje lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)
E Kocój
Prace Etnograficzne 44 (3), 193-213, 2016
102016
Dziedzictwo bez dziedziców? Religijne i materialne dziedzictwo kulturowe mniejszości pochodzenia wołoskiego w Europie w kontekście projektu interdyscyplinarnych badań …
E Kocój
Zarządzanie w kulturze 16 (2), 137-150, 2015
102015
Świątynie, postacie, ikony
E Kocój
Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich …, 2006
102006
Heritage without heirs? Tangible and religious cultural heritage of the Vlach minority in Europe in the context of an interdisciplinary research project (contribution to the …
E Kocój
Balcanica Posnaniensia Acta et studia 22 (1), 137-151, 2015
72015
Ostatni pasterze Karpat? Redyk Karpacki 2013 - fenomen międzynarodowego projektu dotyczącego współczesnej wołoskiej kultury pasterskiej
E Kocój
Culturologica Slovaka 2 (2017), 20-38, 2017
6*2017
Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach
E Kocój
Prace Etnograficzne 43 (4), 271-305, 2015
62015
Zarządzanie w sektorze kultury. Mędzy teorią a praktyką
E Kocój, J Szulborska-Łukaszewicz, A Kędziora
52019
THE DAMNED OF THE LAST JUDGMENT OR WHAT THE ROMANIANS PAINT IN THE ORTHODOX ICONS-HISTORICAL AND CONTEMPORARY CULTURAL CONTEXTS.
E Kocój
Journal for the Study of Religions & Ideologies 12 (35), 2013
52013
The Romanian ritual of căluşari – between an obsolete meaning and a preserved structure
E Kocój
,,Anthropos" 108, 565-575, 2013
52013
Struktura narodowościowa regionów południowo-wschodniej Ukrainy
H Krasowska
Sprawy Narodowościowe, 189-201, 2010
52010
W poszukiwaniu, nowej Grammousty”. Dziedzictwo kulturowe pasterzy Aromanów (Wołochów) w południowym Pirynie w Bułgarii
E Kocój, Ł Kocój
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 29 (1), 381-398, 2022
42022
Język Polaków na Bukowinie Karpackiej
H Krasowska
Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 175-186, 2010
42010
Cyganie w Rumuni (z dziejów tematu w wiekach XV-XIX)
E Kocój, P Lechowski
We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich, 374-387, 2008
42008
, Na sałasie ni ma pani lekko “. Życie codzienne pasterzy wołoskich na szałasach na pograniczu polsko-słowackim w XXI wieku jako dziedzictwo kulturowe regionu Karpat (wybór …
EM Kocój
Balcanica Posnaniensia Acta et studia 25, 269-295, 2018
32018
Sacrum i przestrzeń.
E Kocój
Łódzkie Studia Etnograficzne 56 (1), 129-146, 2017
32017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20