Maciej Szkoda, PhD, DSc
TytułCytowane przezRok
Assessment of Reliability, Availability and Maintainability of Rail Gauge Change Systems
M Szkoda
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, 422-432, 2014
452014
Verification of Safety Integrity Level with the Application of Monte Carlo Simulation and Reliability Block Diagrams
G Kaczor, S Młynarski, M Szkoda
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 31-39, 2016
162016
Decision Models in Effectiveness Evaluation of Europe-Asia Transportation Systems
M Szkoda, A Tulecki
The 8th World Congress on Railway Research WCRR 2008, Seul, Korea, 2008
15*2008
Koszt cyklu trwałości LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych
M Szkoda, A Tułecki
Materiały XVII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”, Kazimierz Dolny, 669-678, 2006
15*2006
Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP
M Szkoda
Logistyka, 186-189, 2013
142013
Customer logistic service in the automotive industry with the use of the SAP ERP system
A Lorenc, M Szkoda
Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015 4th International Conference …, 2015
132015
Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce – SAP R/3
M Szkoda
Politechnika Krakowska, ISBN 978-83-7242-564-5, 2010
112010
Metoda oceny trwałości i niezawodności kolejowych systemów przestawczych
M Szkoda
Politechnika Krakowska, 2008
112008
Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation / Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw …
M Babeł, M Szkoda
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC 18 (1), 38, 2016
9*2016
Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych
M Michnej, M Szkoda
TTS Technika Transportu Szynowego 10, 38-40, 2007
82007
Анализ стоимости жизненного цикла (LCC) при оценке эффективности подвижного состава
М Шкода, М Бабел, ЕЕ Коссов
Вестник ВНИИЖТ, 55-59, 2013
72013
The Method of Assessing the Durability and Reliability of Rail Gauge-changing Systems
M Szkoda
Doctoral thesis, Cracow University of Technology, 2008
72008
Organizational and economical analysis of East-West variants system with gauge change 1435/1520
M Szkoda
Cracow University of Technology, 2002
72002
Ocena konkurencyjności transportu intermodalnego
T Gajewska, M Szkoda
Logistyka 3, 1364-1372, 2015
62015
Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP
M Szkoda
Logistyka, 10343-10351, 2014
62014
Guidelines for loading and fixing goods in railway freight wagons
M Szkoda, M Michnej
Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1507-1516, 2013
62013
Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego
M Szkoda
Logistyka, 2195-2202, 2012
62012
Analiza kosztu cyklu trwałości (LCC) w ocenie efektywności środków transportu szynowego
M Szkoda
Logistyka, 2011
62011
Analiza kosztu cyklu trwałości LCC w ocenie pojazdów szynowych
M Szkoda
Seminarium SITK: Rynek lokomotyw-rozwiązania techniczne. Aspekty prawne i …, 2006
62006
Analiza organizacyjno-ekonomiczna możliwości zastosowania systemu automatycznej zmiany rozstawu kół w przewozach towarowych Wschód-Zachód
M Szkoda
Problemy Eksploatacji 2, 275-289, 2003
62003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20