Obserwuj
Карпенко Олександр Валентинович / Karpenko Oleksandr / ORCID:0000-0002-9301-7973
Карпенко Олександр Валентинович / Karpenko Oleksandr / ORCID:0000-0002-9301-7973
Zweryfikowany adres z kneu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату
В Куйбіда, О Карпенко, В Наместнік
Вісник Національної академії державного управління при президентові України …, 2018
183*2018
Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади
ОВ Карпенко
АМУ, 2014
111*2014
Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління
ОВ Карпенко
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з …, 2010
322010
Цифрове врядування: імперативи реалізації в Україні
О Карпенко
Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць ОРІДУ, 57-61, 2017
30*2017
Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні
ОВ Карпенко
Національна академія державного управління при Президентові України, 2016
18*2016
Інформаційно-комунікативна діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні
О Карпенко, А Дуда
Ефективність державного управління, 133-140, 2017
152017
Державне управління сучасною системою освітніх послуг у Чеській Республіці
ОВ Карпенко, АВ Січкар, ВЮ Ткаченко
Педагогіка і психологія, 89-94, 2012
152012
Тенденції державного реформування освітніх послуг у Республіці Польща
ОВ Карпенко
Педагогіка і психологія 4 (73), 125-135, 2011
132011
Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади : монографія
В Куйбіда, О Карпенко, П Шпига
12*2018
Понятійно-категоріальний апарат науки державного управління у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади
О Карпенко
Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць ДРІДУ …, 2011
122011
Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині
ОВ Карпенко
Педагогіка і психологія, 88-93, 2012
102012
Digital governance
OV Karpenko, ZZ Denisyuk, VV Namestnik
Kyiv: Idea-Print [in Ukrainian], 2020
92020
Upravlinskyi oblik: orhanizatsiia, metodolohiia, metodyka vykladannia
OV Karpenko
Management accounting: organization, methodology, teaching methodology …, 2005
92005
Mechanisms for providing cybersecurity during the COVID-19 pandemic: Perspectives for Ukraine
O Karpenko, A Kuczabski, V Havryliak
Security and Defence Quarterly 33 (1), 43-55, 2021
82021
Цифрове врядування: монографія
ОВ Карпенко, ЖЗ Денисюк, ВВ Наместнік
Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2020
82020
Використання блокчейн-систем органами публічної влади: український та зарубіжний досвід
О Карпенко, А Осьмак
Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ, 57-621, 2018
82018
Цифрова технологія "блокчейн" в державному управлінні: сутність, переваги та ризики застосування
О Карпенко, А Осьмак
Теоретичні та прикладні питання державотворення: електрон. наук. фах. вид …, 2017
82017
Базові детермінанти формування сервісно-орієнтованої державної політики: контракціонізм та клієнтизм
О Карпенко, Н Савченко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2017
82017
УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ОВ Карпенко
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, 11, 2015
82015
Формування правових засад сервісної діяльності органів державної влади в Україні: комунікативний аспект розвитку
О Карпенко
Актуальні проблеми державного управління, 67-71, 2013
82013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20