Obserwuj
Wioleta Dryl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Celebrity endorsements in destination marketing: A three country investigation
S Roy, W Dryl, L de Araujo Gil
Tourism Management 83, 104213, 2021
572021
Obstacles and challenges in applying stakeholder analysis to infrastructure projects: Is there a gap between stakeholder theory and practice?
A Wojewnik-Filipkowska, A Dziadkiewicz, W Dryl, T Dryl, R Bęben
Journal of property investment & finance 39 (3), 199-222, 2021
352021
Audyt marketingowy
W Dryl
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2010
252010
Strategie marketingowe dóbr luksusowych
W Dryl
Zarządzanie i finanse 2 (2), 55-72, 2012
102012
Knowledge transfer in Poland and Portugal (closing phase)-summary of COTRANS project
A Dziadkiewicz, J Nieżurawska-Zając, N Duarte, W Dryl, T Dryl, ...
Torun Business Review 16 (1), 49-62, 2017
72017
Stosunek młodych polskich konsumentów do produktów luksusowych
W Dryl, L Gil
Handel wewnętrzny 2 (361), 101-113, 2016
72016
Knowledge Transfer in Network Organization. An example of the Polish-Portuguese Network of Researchers (preliminary phase)
W Dryl, T Dryl, NJR Duarte, A Dziadkiewicz, J Nieżurawska, ...
Torun Business Review 14 (1), 37-46, 2015
62015
Wpływ designu na decyzje zakupowe konsumentów dóbr luksusowych
W Dryl, A Dziadkiewicz
Zarządzanie i Finanse 12 (2), 2014
62014
The attitude to luxury amongst young Polish and Portuguese consumers
W Dryl, A Kozłowski
Economics and Business Review 2 (2), 94-112, 2016
52016
Kompetencje absolwentów uczelni wyższych z perspektywy ich przydatności na współczesnym rynku pracy
W Dryl, T Dryl
Zarządzanie i Finanse 14 (2/2), 2016
42016
Can a luxury brand be socially responsible? Luxury business and corporate social responsibility–areas of coexistence
W Dryl
International Journal of Contemporary Management, 2018
32018
A literature review on barriers and enhancers of Knowledge Transfer
N Duarte, VR Santos, A Dziadkiewicz, J Nieżurawska, W Dryl, T Dryl, ...
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 175-195, 2017
32017
The relativity of luxury-a luxury product from a perspective of Polish and foreign consumers
W Dryl
Journal of Intercultural Management 6 (4.1), 25-37, 2014
32014
Kontrola marketingowa z wykorzystaniem audytu marketingowego jako determinanta sukcesu współczesnych organizacji
W Dryl, T Dryl
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 518-526, 2009
32009
Nowe 4P marketingu: ludzie, procesy, programy, dokonania
W Dryl, T Dryl, U Kęprowska
CeDeWu, 2023
22023
Wpływ kryzysu na zachowania zakupowe polskich konsumentów dóbr luksusowych
W Dryl
Problemy Zarządzania, 157-170, 2013
22013
The use of Facebook as a means of marketing communication for luxury brands
W Dryl, L de Araujo Gil, T Dryl
Torun Business Review 16 (1), 63-74, 2017
12017
Wartości marki luksusowej i ich znaczenie w procesie kształtowania luksusowego charakteru produktu
D Wioleta, D Tomasz
Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 169-182, 2017
12017
Knowledge as a determinant of the knowledge transfer between Poland and Portugal (the ideation phase)
A Dziadkiewicz, W Dryl, T Dryl, J Nieżurawska, L Nieżurawski, N Duarte, ...
Collegium of Economic Analysis Annals, 197-210, 2017
12017
Aktywność marek luksusowych w przestrzeni mediów społecznościowych na przykładzie sektora odzieżowego
W Dryl
Marketing i Rynek, 149-158, 2015
12015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20