Paweł Stelmach
Paweł Stelmach
University School of Physical Education in Cracow, Tourism and Leisure Faculty
Zweryfikowany adres z awf.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
STRUKTURA DYSTRYBUCJI USŁUG UZDROWISKOWYCH A FUNKCJA UZDROWISKOWA GMIN. KONCEPCJA I WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ.
P Stelmach
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2017
42017
Analiza krytyczna planowania strategicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w perspektywie gospodarowania informacją │Critical analysis of Polish National Tourist Office …
P Stelmach
Folia Turistica 35, 65-82, 2015
22015
Spa service distribution and specialisation in kujawsko-pomorskie, pomorskie and podkarpackie voivodship communes
P Stelmach
Tourism 27, 57-63, 2017
12017
Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin uzdrowiskowych województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego
P Stelmach
Turyzm 27, 63-70, 2017
2017
Możliwości i ograniczenia prognozowania rozwoju rynku turystyki biznesowej w Polsce │Possibilities and constraints of forecasting business tourism in Poland
P Stelmach
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Pawlusiński R. (red …, 2013
2013
Redukcja niepewności w polityce turystycznej │Uncertainty reduction in tourism policy
P Stelmach
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296-306, 2012
2012
Znaczenie konkurencyjności w strategiach rozwoju mikroregionów turystycznych │The significance of competitiveness in strategic documents of tourist microregions
P Stelmach
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Sala J …, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–7