Krzysztof Bartczak
Krzysztof Bartczak
Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Bariery rozwojowe handlu elektronicznego
K Bartczak
Exante, 2016
162016
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe
W Danielak, D Mierzwa, K Bartczak
Exante, 2017
9*2017
Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych
P Adamczewski, P Kużdowicz, K Bartczak
Wydawnictwo Texter, 2016
62016
Analiza barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
K Bartczak
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 4, 120-126, 2016
42016
Wpływ giełd transportowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży logistycznej
K Bartczak, A Barańska
Logistyka 1, 163-172, 2016
22016
Cechy firmy rodzinnej
K Bartczak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 71-83, 2018
12018
Analiza korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem w Polsce inteligentnych liczników energii elektrycznej
K Bartczak
Przegląd Elektrotechniczny 92 (1), 171--176, 2016
12016
Osobowościowe uwarunkowania pracy efektywnego menedżera-przegląd badań
K Bartczak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 299-313, 2016
12016
Zastosowanie RFID w logistyce
K Bartczak
Logistyka 4, 55-64, 2015
12015
Analiza wykorzystywania systemów informatycznych przez polskie szpitale
K Bartczak, A Barańska
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 46 (2), 185-193, 2015
12015
Logistyka w systemie ratownictwa medycznego w Polsce
K Bartczak
Logistyka, 7241--7249, CD2, 2015
12015
Wykorzystywanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
K Bartczak
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica/Uniwersytet Szczeciński, 5-20, 2015
12015
Digital technology platforms in the chemical industry
K Bartczak
PRZEMYSL CHEMICZNY 99 (2), 234-235, 2020
2020
Cyfrowe platformy technologiczne w przemyśle chemicznym
K Bartczak
Przemysł Chemiczny 99 (2/2020), 234-235, 2020
2020
Cyfrowe platformy technologiczne w logistyce
K Bartczak
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 235 (12), 221-228, 2019
2019
Wpływ firm rodzinnych na gospodarkę
K Bartczak
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju / Marjański, Andrzej …, 2019
2019
Modele rozwoju firm rodzinnych
K Bartczak
Firmy rodzinne - problemy poznawcze / Sułkowski, Łukasz; Marjański, Andrzej …, 2019
2019
Efficiency as a parameter for assessing the Polish healthcare system
M Bogdan, A Barańska, B Drop, E Firlej, K Bartczak, M Janiszewska
Journal of Education, Health and Sport 8 (4), 141-146, 2018
2018
Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm rodzinnych działających w Polsce w zakresie realizacji procesów związanych z implementacją nowych technologii
K Bartczak
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (7.2), 203-215, 2018
2018
The meaning of the supply chain virtualization for the functioning of logistics companies
K Bartczak
CLC 2016: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings / Feliks …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20