Follow
Марія Григорак/Mariia Hryhorak/Mariya Grigorak/Mariya Grygorak
Марія Григорак/Mariia Hryhorak/Mariya Grigorak/Mariya Grygorak
Verified email at npp.nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепції, методологія, компетентність
МЮ Григорак
Сік Груп Україна, 2017
105*2017
Логістичне обслуговування
МЮ Григорак, ОВ Карпунь
К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту НАУ-друк, 152, 2010
522010
Логістичний менеджмент: навч. посіб.
ВА Кулик, МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
К.: Логос, 2013
502013
Логістика у ресторанному господарстві: 2-е видання, доп. і переробл.
НМ Зубар, МЮ Григорак
Центр учбової літератури, 2010
482010
Принципы зеленой логистики в деятельности логистических провайдеров
МЮ Григорак, ЮВ Варенко
Сб. трудов IV междун. конф.Математическое моделирование, оптимизация и…, 2014
412014
Digital transformations of logistics customer service business models
H Mariia, T Natalia, T Popkowski, M Kateryna
Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management, 57-75, 2020
382020
Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsii, metodolohiia, kompetentnist [Intellectualization of the logistics services market: concepts, methodology, competence]
MY Hryhorak
Kyiv: Juice Groups Ukraine.[in Ukrainian], 2017
342017
Методика оцінки використання потенціалу логістичної інфраструктури
МЮ Григорак, ЛВ Костюченко
Економічні науки. Серії: Економіка та менеджмент, Регіональна економіка…, 2010
332010
Strategic scenarios of the post-war recovery of the aviation transport sustainable development: The case of Ukraine
Y Kharazishvili, A Kwilinski, D Bugayko, M Hryhorak, V Butorina, ...
Virtual Economics 5 (3), 7-30, 2022
322022
Логістика постачання, виробництва і дистрибуції: навчальний посібник
МЮ Григорак, КМ Катерна, ОВ Карпунь, КМ Молчанова
К.: НАУ, 2017
322017
Про підвищення рівня еколого-енергетичної безпеки України
В Ковальський, О Голодніков, М Григорак, О Косарєв, В Кузьменко
Економіка України, 34-41, 2000
322000
An assessment of the aviation industry’s impact on air pollution from its emissions: worldwide and the Ukraine
O Ovdiienko, M Hryhorak, V Marchuk, D Bugayko
Environmental & Socio-economic Studies 9 (2), 1-10, 2021
312021
Логістичне управління зворотними матеріальними потоками виробничого підприємства
МЮ Григорак, АО Бондуровська
Вiсник СНУ iм. В. Даля, 159, 2011
302011
Логістична інфраструктура: навч. посібник
МЮ Григорак, ЛВ Костюченко, ОЄ Соколова
К.: Логос, 2013
292013
логістичне обслуговування: навч. посіб
МЮ Григорак, ОВ Карпунь
МЮ Григорак, о. в. карпунь.–к.: нау-друк, 2010
292010
Аналіз бізнес-моделей та стратегій іноваційного розвитку постачальників логистичних послуг
МЮ Григорак
Технологический аудит и резервы производства 2 (5 (28)), 29-38, 2016
252016
Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики
МЮ Григорак
Бізнес Інформ, 20-29, 2015
252015
Стратегічні інновації на ринку логістичних послуг в Україні
МЮ Григорак
К.: НАУ, 2007
222007
Моделювання і управління системними ризиками в логістиці
ІС Ткаченко, МЮ Григорак
202005
Development of the logistics system of the economic region “polissya” in the context of the green economy: ecological problems and perspectives
MY Hryhorak, NV Trushkina
Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], 27-40, 2020
192020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20