Dorota Chmielewska-Muciek
Dorota Chmielewska-Muciek
Zweryfikowany adres z umcs.lublin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Organizational culture conditions of knowledge management
D Chmielewska-Muciek, A Sitko-Lutek
Culture 267, 2008
152008
Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej
D Chmielewska-Muciek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 43, 317-331, 2009
92009
Geneza koncepcji zarządzania wiedzą
D Chmielewska-Muciek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 47 (2), 35-44, 2013
32013
Kultura organizacyjna zorientowana na wiedzę
D Chmielewska-Muciek
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 107, 2008
32008
Diagnosis of Communication Context in Companies
D Chmielewska-Muciek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (3), 7-15, 2017
22017
Academic Entrepreneurship’S Growth Perspectives¸ in the Opinion of Researchers and Students
M Jakubiak, D Chmielewska-Muciek
Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive …, 2015
22015
Kultura innowacji
D Chmielewska-Muciek
Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw innowacyjnych w …, 2014
2*2014
Kultura organizacyjna ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim
D Chmielewska-Muciek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 282, 2013
22013
Diagnoza kultury organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim
D Chmielewska-Muciek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 218-226, 2013
22013
Wolność w polskich organizacjach
D Chmielewska-Muciek
Studia Ekonomiczne 349, 17-25, 2018
12018
Perception of Knowledge Management by Managers and Experts Working at IT Enterprises in Poland
D Chmielewska-Muciek, B Zinczuk
Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life …, 2014
12014
Cultural attitudes conducive to the implementation of corporate social responsibility activities in enterprises
D Chmielewska-Muciek, B Zinczuk
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2020
2020
Polish Emigrants on Organizational Culture of Austrian Companies= Polscy emigranci o kulturze organizacyjnej austriackich firm
D Chmielewska-Muciek
Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press, 2018
2018
Polish Emigrants on Organizational Culture of Austrian Companies
D Chmielewska-Muciek
Management 22 (2), 2018
2018
Proces zarządzania wiedzą w świetle literatury
D Chmielewska-Muciek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 52 (1), 29-38, 2018
2018
Cultural preferences of companies operating internationally
D Chmielewska-Muciek
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2017
2017
Zależności korelacyjne kultury organizacyjnej z innowacyjnością małych przedsiębiorstw w Polsce
D Chmielewska-Muciek
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 339-349, 2017
2017
System wartości kulturowych przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku
D Chmielewska-Muciek
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (3.1), 5-17, 2017
2017
Percepcja kultury organizacyjnej przez kierowników
CM Dorota
Rynek - Społeczeństwo - Kultura 2, 104-109, 2017
2017
Diagnosis of Knowledge Management in Companies
D Chmielewska-Muciek
Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and …, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20