Obserwuj
Mariusz Gajewski
Mariusz Gajewski
Zweryfikowany adres z upjp2.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sekty—religijny supermarket
E Kosińska, M Gajewski
Kraków: Rubikon, 2000
14*2000
Sekty i nowe ruchy religijne
M Gajewski
Wydawnictwo Salwator, 2009
132009
Niebezpieczne gry komputerowe
M Gajewski
Wychowawca 1 (109), 16-17, 2002
92002
Fałszywi nauczyciele: Sekty dzisiaj
M Gajewski
Wydawnictwo Monument, 2016
82016
Społeczne i osobiste przestrzenie samotności
M Gajewski, Z Dołęga, CP Społecznej
Centrum Profilaktyki Społecznej-Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018
72018
Nowe ruchy religijne i sekty: między zbawieniem a destrukcją...
M Gajewski
Rafael, 2002
72002
PEDAGOGICAL, NEUROPSYCHOLOGICAL AND SOCIAL CONDITIONS OF SHAPING THE IDENTITY OF CULT GROUP FOLLOWERS
M Gajewski
Acta Neuropsychologica 18 (2), 233-258, 2020
52020
Zaburzenia procesu socjalizacji. Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży w ujęciu psychologicznym, społecznym i pedagogicznym
M Gajewski
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum, 35-60, 2013
52013
Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmigielska (red.)
M Gajewski
Psychologiczne konteksty Internetu, 2009
52009
Satanizm w Polsce i na świecie
M Gajewski
D'el Art, 2002
52002
Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa
L Ciupik, A Graczyk, M Gajewski, A Maciejczak, A Radek, D Zarzycki
42004
Abc o sektach
M Gajewski
Civitas Christiana, 1999
41999
Sects in the Area of Education of Children and Youth: Situation Analysis and Indications for Preventive
M Gajewski
Labor et Educatio, 185-199, 2019
32019
Rodzina i jej doświadczenie emigracyjne w kontekście wielokulturowości. Wybrane zagadnienia
M Gajewski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia …, 2023
22023
Pedagogical and neuropsychological aspects of prisoner creativity
M Gajewski
Acta Neuropsychologica 18, 97-125, 2020
22020
The importance of work in prison isolation conditions: the Polish aspect
PT Nowakowski, M Gajewski
Labor et Educatio, 117-128, 2018
22018
Młodzież a współczesne kontrowersyjne sekty: wybrane zagadnienia
M Gajewski
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komsji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018
22018
Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna
M Gajewski
Kraków Wyd. Ignatianum, 2011
22011
Rola i znaczenie klimatu społecznego zakładu poprawczego w procesie resocjalizacji i rewalidacji młodzieży społecznie niedostosowanej
M Gajewski
Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. Uszkodzenie …, 2011
22011
Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa: konteksty pedagogiczne i społeczne
M Gajewski
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 591 (6), 49-61, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20