Obserwuj
Олена Наумова
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Оцiнювання персоналу: сучаснi пiдходи до забезпечення ефективностi
ОА Грiшнова, ОО Наумова
Формування ринкової економiки: зб. наук. праць.-Т. 2: Управлiння персоналом …, 2005
104*2005
Luxury consumers’ behavior: a cross-cultural aspect
MN Olena Naumova, Svitlana Bilan
Innovative Marketing 15 (4), 1-13, 2019
262019
Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу
ОО Наумова, ЄО Хрістов
Вчені записки Університету «КРОК», 146-153, 2017
142017
Вдосконалення мотивації інноваційної діяльності персоналу
ОО Наумова
НТУ" ХПІ", 2010
142010
Стратегії управління персоналом підприємства
ОО Наумова
Вчені записки Університету «КРОК», 137-141, 2021
122021
Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
ОО Наумова
Київ. нац.. ун-т ім. ТГ Шевченка.–Київ, 2010
82010
Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства
О Наумова
Україна: аспекти праці, 47-51, 2010
72010
Аналіз зовнішніх чинників інноваційної діяльності персоналу вітчизняних підприємств
ОО Наумова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
52010
Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ
О Наумова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
42016
Перехресна харчова алергія у пацієнтів з сезонним алергічним ринітом
ОО Наумова
Журнал вушних, носових і горлових хвороб 2, 59-72, 2015
42015
РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
АВ Ставицький, ОО Наумова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
32014
Luxury Market Conditions in the Context of the Pandemic COVID-19
O Naumova, M Naumova
Матеріали конференцій МЦНД, 12-13, 2020
22020
Ведення адвокатського досьє в Україні
ОО Наумова
Правничий вісник Університету «КРОК», С. 131- 138, 2017
22017
Управление инвестиционной деятельностью предприятия в условиях кризисных явлений
Е Наумова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
22016
Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші
ОО Наумова
Теоретичні та прикладні питання економіки, 102-107, 2016
22016
Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку та бажання володіти розкішшю
ОО Наумова
Вчені записки Університету «КРОК», 125-138, 2016
22016
Управління грошовими потоками підприємства
ОО Наумова
Вчені записки Університету «КРОК», 113-119, 2015
22015
Оцінка тенденцій інноваційної діяльності персоналу на вітчизняних фармацевтичних підприємствах
ОО Наумова
Науковий вісник ЧДІЕУ, 6, 2010
22010
Система показників інноваційної діяльності персоналу
ОО Наумова
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр./за ред. проф. ЮІ …, 2009
22009
Вплив економічних чинників макросередовища маркетингу на поведінку споживачів
ОО Наумова, ЄМ Лойко
Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної …, 0
2
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20