Obserwuj
Janusz Pietrzak
Janusz Pietrzak
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej: studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności
J Pietrzak
Inicjał, 2003
182003
Wstępna informacja o kaflach z Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku
W Długoszewska, J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 2010
72010
Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu
J Pietrzak
Instytut Aercheologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
62013
„Dwudomowe”, nizinne zamki średniowieczne i ich dziedzińce w prowincji Wielkopolskiej
J Pietrzak
Archaeologia Historica Polona 15, 1, 2005
52005
Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności
J Pietrzak
31999
Nowożytna „fortalicja” w Gorzkowicach, gmina loco, województwo piotrkowskie
A Andrzejewski, J Pietrzak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997
11997
The Manor and Grange Complex in Kutno According to the 1695 Inventory
J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 1 (36), 421-446, 2021
2021
Zespół dworsko-folwarczny w Kutnie w świetle inwentarza z 1695 roku
J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 421-446, 2021
2021
A Few Words About the Ice House of the Konsum Store in the Nineteenth-Century Priest’s Mill Factory and Residential Complex in Łódź
J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 217-241, 2020
2020
Zamek w Gostyninie – dzieje budowlane w świetle przekazów archiwalnych i badań terenowych
J Pietrzak
Rocznik Gostyniński 3, 9-44, 2012
2012
Badania archeologiczne Rynku w Bieruniu Starym, woj. śląskie
A Andrzejewski, M Lewandowski, J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 24, 2004
2004
Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej
J Pietrzak
Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i …, 2003
2003
Badania archeologiczne nad rozwojem przestrzennym i dziejami Kutna
J Matysiak, D Osiński, J Pietrzak
Kutnowskie Zeszyty Regionalne 4, 2000
2000
Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności: Ilustracje, tablice
J Pietrzak
1999
Renesansowa willa biskupa-humanisty w Staroźrebach na Mazowszu Płockim
L Kajzer, J Pietrzak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 47 (3-4), 1999
1999
Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych
A Andrzejewski, L Kajzer, J Pietrzak
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 167-178, 1998
1998
Sadłowo, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52/5
E Dziubek, L Kajzer, J Pietrzak
Informator Archeologiczny: badania 31, 1997
1997
Białaczów, st. 3, gm. loco, woj. piotrkowskie, AZP 76-59/7
W Długoszewska, J Pietrzak
Informator Archeologiczny: badania 31, 1997
1997
Kutno, st. 4, gm. loco, woj. płockie, AZP 56-50/-
T Matysiak, J Pietrzak
Informator Archeologiczny: badania 31, 1997
1997
Dom konwcrsów w Rudach
A Andrzejewski, L Kajzer, J Pietrzak
Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, 91-104, 1996
1996
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20