Obserwuj
Anna Horolets
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of natural environments in developing a sense of belonging: A comparative study of immigrants in the US, Poland, the Netherlands and Germany
K Peters, M Stodolska, A Horolets
Urban forestry & urban greening 17, 63-70, 2016
712016
Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym
A Horolets
Universitas, 2006
712006
Immigrants' adaptation and interracial/interethnic interactions in natural environments
M Stodolska, K Peters, A Horolets
Leisure Sciences 39 (6), 475-491, 2017
522017
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
A Horolets
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
432008
Finding one’s way: Recreational mobility of post-2004 Polish migrants in West Midlands, UK
A Horolets
Leisure Studies 34 (1), 5-18, 2015
352015
Migrants’ leisure and integration
A Horolets
Polskie Forum Migracyjne II” Institute of Public Affairs Report, 27, 2012
352012
Konformizm, bunt, nostalgia: turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR
A Horolets
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych" Universitas", 2013
34*2013
Natural environments and leisure among rural–to–urban immigrants: an application of Bourdieu's concepts of habitus, social and cultural capital, and field
A Horolets, M Stodolska, K Peters
Leisure Sciences 41 (4), 313-329, 2019
242019
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku
A Horolets, M Lesińska, M Okólski
Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018
232018
Wyjście z cienia. Polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
P Kubicki, M Pawlak, A Mica, A Horolets
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2017
212017
European anthropologies
A Barrera-González, M Heintz, A Horolets
Berghahn Books, 2017
202017
Provincializing Europe, Orientalizing Occident or Reproducing Power Imbalance? Representations of the UK in Post-2004 Polish Migrants' Narratives.
A Horolets, O Kozłowska
Word & Text: A Journal of Literary Studies & Linguistics 2 (1), 2012
182012
Changes in recreation participation in natural environments after immigration among immigrants in the US, Netherlands, Germany and Poland
M Stodolska, K Peters, A Horolets
Leisure Studies 36 (6), 811-824, 2017
172017
The (pro) long (ed) life of a “grand narrative”: the case of Internet forum discussions on post-2004 Polish migration to the United Kingdom
A Galasińska, A Horolets
Text & Talk 32 (2), 125-143, 2012
162012
Conceptualising Europe through metaphors: a way to identity formation?
A Horolets
Polish Sociological Review, 115-129, 2003
142003
Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis
A Mica, A Horolets, M Pawlak, P Kubicki
Routledge, 2020
132020
Pulling Europe Closer: the Strategy of Shame in Polish Press Discourse on Europe
A Horolets
na, 2006
132006
Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych
J Bielecka-Prus, A Horolets
Przegląd Socjologii Jakościowej 9 (1), 152-185, 2013
102013
Europa w polskich dyskursach
A Horolets
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
10*2006
Ignorance as an outcome of categorizations: The “refugees” in the Polish academic discourse before and after the 2015 refugee crisis
A Horolets, A Mica, M Pawlak, P Kubicki
East European Politics and Societies 34 (3), 730-751, 2020
92020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20