Obserwuj
Ewa Repucho
Ewa Repucho
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Typografia dla humanistów
E Repucho, T Bierkowski
O złożonych problemach projektowania edycji naukowych. Warszawa: Wydaw. SBP, 99, 2018
42018
Typografia dla humanistów: o złożonych problemach projektowania edycji naukowych
E Repucho, T Bierkowski
Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018
32018
Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów
T Bierkowki, E Repucho
Studia o Książce i Informacji 36, 11-27, 2017
32017
Typografia w przestrzeni cyfrowej jako przedmiot badań bibliologicznych
E Repucho
Acta Poligraphica 7, 37--48, 2016
32016
Typografia kompletna: kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego
E Repucho
Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016
22016
Książka dla dzieci w służbie estetyki druku. Publikacje dwudziestolecia międzywojennego
E Repucho
Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy 1 (1), s. 51-65, 2016
22016
Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.
E Repucho
Acta Poligraphica 8, 85--97, 2016
22016
Tekst natchniony w obliczu nowych technologii. Biblia Tysiąclecia w aplikacji na telefon. Perspektywa wydawcy
R Aleksandrowicz, E Repucho
Teologia i Człowiek 36 (4), 149-166, 2016
12016
Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki-wybrane aspekty
E Repucho
Acta Poligraphica 2, 35--48, 2013
12013
"Nie robię sztuki, pomagam czytać": poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki.
E Repucho
Roczniki Biblioteczne 53 (2009), s. 237-247, 2009
12009
Estetyka zaangażowana. Rola „Poligrafiki” w podnoszeniu poziomu estetycznego polskiej produkcji wydawniczej w latach 1947–1956
E Repucho
Bibliotekoznawstwo. Acta Universitatis Wratislaviensis 27, s. 77–96., 2008
12008
Jubileusz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
E Repucho, R Aleksandrowicz
Przegląd Biblioteczny 75, s. 126–128, 2007
1*2007
Fanaberie i pasje
E Repucho
Bibl. nar., 2006
12006
Wspomnienie o Małgorzacie Komzie (1946–2022), badaczce sztuki książki i estetyki druku
E Repucho
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 16 (1), 151-158, 2022
2022
Prostota, czytelność, pomysł i oryginalność w projektowaniu książki. Cztery zasady Janusza Górskiego
E Repucho
Roczniki Biblioteczne 65, 229-252, 2021
2021
The book collection of Jan Kuglin as a source for research on the aesthetics of print in the 20th century
E Repucho
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 13, 327-345, 2019
2019
Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas …
E Repucho
Roczniki Biblioteczne 63, 267-272, 2019
2019
Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów
E Repucho, T Bierkowski
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo) 36, 11-27, 2017
2017
Typografia
A Tomaszewski, E Repucho
Encyklopedia książki 2, 591–594, 2017
2017
Estetyka druku
A Tomaszewski, E Repucho
Encyklopedia książki 1, s. 624–629, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20